Militaire hydrografie

Door de diepte van de zeebodem en vaarroutes nauwkeurig in kaart te brengen, weet Defensie waar schepen veilig kunnen varen. Voor het meten heeft de dienst zelf 2 opnemingsvaartuigen in dienst, Zr.Ms. Luymes en Zr.Ms. Snellius. Voor militaire operaties en oefeningen gebruikt ze daarnaast de Hydrograaf, een Expeditionairy Survey Boat (ESB).

Hydrografie brengt vaargebieden in kaart

De Dienst der Hydrografie maakt dus ook kaarten met vaarroutes voor schepen van de Koninklijke Marine. Hiervoor gebruikt ze kleine mobiele hydrografische teams. Zo’n team werkt vanaf de Hydrograaf of neemt een mobiel hydrografisch pakket mee op een RHIB (een kleine, wendbare en snelle motorboot). Zowel de ESB als de RHIB gaan tijdens zo’n oefening of operatie mee aan boord van een groot marineschip. De in kaart gebrachte vaargebieden kunnen direct met het commando worden gedeeld. Hierdoor kan de commandant zijn eenheid op de meest effectieve manier inzetten.

Informatie delen

De informatie verwerkt de dienst in digitale en papieren zeekaarten. Deze stelt de dienst beschikbaar aan militaire en niet-militaire gebruikers, de koopvaardij, visserij en pleziervaart,