Militaire hydrografie

Door de diepte van de zeebodem en vaarroutes nauwkeurig in kaart te brengen, weet Defensie waar schepen veilig kunnen varen. De Dienst der Hydrografie van de marine verzamelt de beschikbare meetgegevens en heeft hiervoor zelf 2 opnemingsvaartuigen, Zr. Ms. Luymes en Zr. Ms. Snellius.

Hydrografie brengt vaargebieden in kaart

De militaire hydrografie brengt vaargebieden in kaart waar schepen van de Koninklijke Marine naar toe gaan voor militaire oefeningen en/of operaties. Dit kan door inzet van een Hydrografisch opnemingsvaartuig. Deze hydrografische Searider kan hiervoor ook gebruik maken van een (kleine) Hydrografische sloep. Maar ook van een mobiel hydrografisch pakket in combinatie met een ander klein vaartuig. Deze bevindt zich aan boord van de schepen. De in kaart gebrachte vaargebieden kunnen direct met het commando worden gedeeld. Hierdoor kan de commandant zijn eenheid op de meest effectieve manier inzetten.

Informatie delen

De informatie verwerkt de dienst in digitale en papieren zeekaarten. Deze stelt de dienst beschikbaar aan militaire en niet-militaire gebruikers.