Militaire hydrografie, meteorologie en oceanografie

Actuele kennis van de omgeving vergroot de veiligheid van militairen. Bij militaire missies willen commandanten daarom zoveel mogelijk recente informatie hebben over de omgeving. Ook over veilige vaarroutes (hydrografie), het weer (meteorologie) en de omstandigheden in delen van de oceanen (oceanografie).

Specialisten zorgen voor omgevingsinformatie

Defensie heeft specialisten in huis die deze omgevingsinformatie verzamelen, bijhouden en aan de commandanten geven. Dit gebeurt steeds meer digitaal en volgens NAVO-standaarden.

Commandanten plannen en voeren uit

Iedere commandant gebruikt omgevingsinformatie bij het plannen en uitvoeren van militaire oefeningen en operaties. Zo kan hij zijn eenheden, wapens en sensoren op de meest effectieve manier inzetten. Voor optreden op en vanuit zee heeft hij kennis nodig op het gebied van hydrografie, meteorologie en oceanografie. Denk aan informatie die nodig is om zeemijnen te lokaliseren en ruimen. Of voor het uitvoeren van amfibische operaties, waarbij militairen vanaf Zijner Majesteits schepen via het strand aan land gaan.