Vaandel en uitzendvlag

Het Regiment Limburgse Jagers ontving een vaandel uit handen van Hare Majesteit koningin Juliana. Dit was tijdens een plechtigheid in Amersfoort op 8 oktober 1951. Het militaire gebruik van vaandels heeft een lange geschiedenis. Vroeger dienden zij op het slagveld als herkenningsteken van de strijdende eenheden. Tegenwoordig hebben zij vooral symbolische waarde en een ceremoniële functie. Bijvoorbeeld bij beëdigingen of commando-overdrachten.

Vaandelopschriften

Als een eenheid zich onderscheidt in het gevecht kan Defensie die voordragen voor een vaandelopschrift voor die krijgsverrichtingen. Het RLJ voert de volgende vaandelopschriften:

  • QUATRE BRAS EN WATERLOO 1815;
  • WATERLOO 1815;
  • TIENDAAGSE VELDTOCHT 1831;
  • CITADEL VAN ANTWERPEN 1832;
  • VENLO 1940;
  • ZUTPHEN 1940;
  • ROERMOND 1940;
  • WEST- EN MIDDEN-JAVA 1946-1949;
  • NOORD-SUMATRA 1947-1949.

De vaandelopschriften verwijzen naar krijgsverrichtingen van vóór 1 juli 1950, de oprichtingsdatum van het regiment. De verklaring hiervoor is dat RLJ de vaandelopschriften van de zogeheten stamonderdelen van het regiment voert. Dus die van het 2e, 6e en 11e Regiment Infanterie. Die stamonderdelen hebben de vaandelopschriften verdiend.
Sommige vaandelopschriften staan nog op zogenoemde cravates. Een cravate is een lint en zit vast aan het vaandel. Als het vaandel wordt vervangen (bijvoorbeeld door slijtage) komt het opschrift op het nieuwe vaandel zelf te staan.

Dat geldt niet voor de vaandelopschriften van het 6e Regiment Infanterie. Omdat RLJ de tradities van dat regiment bewaart (en niet voortzet) blijven die krijgsverrichtingen op cravates staan. Hoe dan ook, al deze opschriften zijn deel van de tradities van RLJ. De eerste 4 vaandelopschriften staan ook op de bandelier van de vaandeldrager.

Uitzendvlag

Behalve het vaandel heeft het regiment ook een uitzendvlag. Aan de vaandelstok, op zogenoemde streamers, staan de namen van uitzendingen. Die gaan uiteraard alleen over de internationale missies van 42 Pantserinfanteriebataljon RLJ.