Muziekkorps van het Regiment Genietroepen

Utrecht is de bakermat van de ‘geniemuziek’. Hier zag het eerste muziekkorps van het regiment het levenslicht. Het waren vooral vrijwilligers die zich hiervoor aanmeldden. Tegenwoordig houden opnieuw vrijwilligers de muzikale traditie van de genie in stand.

Muziekkorps van het Regiment Genietroepen

In de 19e eeuw kregen veel korpsen en regimenten van de Koninklijke Landmacht een muziekkorps. Min of meer geoefende muzikanten vormden samen de zogeheten Stafmuziek. Deze korpsen gaven klank en kleur aan militaire ceremonies en parades in de garnizoenssteden. Ook speelde de Stafmuziek geregeld op zondagmiddag in de plaatselijke muziektent voor het publiek.

In 1888 kreeg ook de genie op de Damlustkazerne in Utrecht een eigen muziekkorps. ’s Avonds oefenden vrijwilligers, onder leiding van enkele onderofficieren, op de muziekstukken die ze dan tijdens marsen en parades ten gehore brachten. De eerste instrumenten waren een schenking van de Utrechtse gemeente en een burgercomité. Zo ook het vaandel dat dit muziekkorps een tijdlang voerde.

Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) verhuisde het muziekkorps naar de nieuwe Kromhout Kazerne. De ‘geniemuziek’ was inmiddels een bekende verschijnsel geworden in Utrecht. Onder kapelmeester W. van Erp, die ook het Mineurslied componeerde, traden de muzikale genisten geregeld op.

Vergroot afbeelding Het Fanfarekorps der Genie op de Kromhoutkazerne in Utrecht, 1948.
Het Fanfarekorps der Genie op de Kromhoutkazerne in Utrecht, 1948. (Foto: NIMH)

Fanfarekorps der Genie

Na de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) werd het muziekkorps nieuw leven ingeblazen. Ditmaal bespeelden dienstplichtigen de instrumenten. Beroepsonderofficieren vormden het kader. De nieuwe geniemuziek kreeg een officiële status als ‘Fanfarekorps der Genie’. Daarmee kreeg de muziektraditie bij de genie ook een professioneler karakter.

Met een korte onderbreking eind jaren ’60 heeft dit korps tot 1995 bestaan. Toen ging het samen met het Tamboer- en Fanfarekorps der Limburgse Jagers. Daarmee was het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht geboren. Het nieuwe korps bestond sindsdien alleen uit beroepsmusici en was gelegerd in de Lunettenkazerne in Vught.

Vergroot afbeelding Het monument voor de Herculesramp, bij het stadhuis van Eindhoven.
Het monument voor de Herculesramp, bij het stadhuis van Eindhoven.

Op 15 juli 1996 voltrok zich een ramp: 30 leden van het muziekkorps verloren op die dag hun leven op Vliegbasis Eindhoven door een ongeluk met een C-130 Hercules van de Belgische luchtmacht. Het fanfarekorps werd daarna heropgericht.

De geniemuziek herboren

Intussen werd de geniemuziek gemist. Het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht had een druk programma en kon niet bij alle gebeurtenissen binnen het regiment zijn.

Op particulier initiatief van enkele fervente muziekliefhebbers werden alle oud-leden van het Fanfarekorps der Genie (grotendeels oud-dienstplichtigen) aangeschreven en al in september 1997 vond de eerste samenkomst van het orkest “Oud-leden Fanfarekorps der Genie” plaats op het vertrouwde terrein van de Lunettenkazerne in Vught.

Vrijwillig fanfarekorps

In 2000 is het fanfarekorps officieel opgenomen in het Regiment Genietroepen en vanaf 2013 heeft het korps, met instemming van de Stichting Herculesramp 1996, de naam Vrijwillig Fanfarekorps der Genie gekregen.

Vergroot afbeelding Het Vrijwillig Fanfarekorps der Genie aan het werk tijdens een Nijmeegse Vierdaagse.
Het Vrijwillig Fanfarekorps der Genie tijdens een Nijmeegse Vierdaagse. (Foto: Anneke Janissen)

De gemoedelijke sfeer en een gezonde dosis (muzikaal) genisten-chauvinisme maakt het korps tot 1 grote familie. Intussen wordt de kwaliteit niet uit het oog verloren. Onder leiding van een beroepsdirigent heeft het 50 à 65 muzikanten tellende fanfarekorps een breed repertoire opgebouwd, van marsmuziek tot semi-klassiek. Daardoor is het orkest, gestoken in historisch legeruniform, een graag geziene gast op nationale en internationale muziekevenementen.

ROG Big Band

Het Regiment Genietroepen heeft nog een tweede muziekkapel voortgebracht: het Reünisten Orkest der Genie (ROG). Dit orkest ontstond in 1969, nadat 2 jaar eerder het dienstplichtige fanfarekorps door bezuinigingen ter ziele was gegaan.

De oprichters Jan van Wel en Joop van Eck brachten de oud-muzikanten weer bij elkaar in Vught. Aanvankelijk was het ook een fanfarekorps maar in 1978 werd de koers verlegd naar jazz, big band en populaire muziek. Sinds 1983 heet het orkest officieel de ROG Big Band. De banden met de genie bleven warm. Nog steeds treedt de band op bij recepties en andere feesten van het regiment.