Luchtmobiel (1992-heden)

Met de val van de Berlijnse Muur in 1989 en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie 3 jaar later, kwam er een einde aan de dreiging uit het Oosten. Er brak een nieuw tijdperk aan. Aan de grote parate legers aan weerszijden van de Duitse grens was geen behoefte. Een ingrijpende reorganisatie was het gevolg.

Vergroot afbeelding Een Chinook in Mali stijgt uit.
Beeld: Historische Collectie Schaarsbergen
Verkenningseenheid in Mali stijgt uit.

Snel inzetbaar

Het Nederlandse leger moest veel kleiner, moderner en flexibeler worden. Deze flexibiliteit zou tot uiting moeten komen in de oprichting van een luchtmobiele eenheid die overal ter wereld snel inzetbaar was. De eerste militairen van deze eenheid waren afkomstig van 11 Pantserinfanteriebataljon Garde Grenadiers. Zij zouden dienst gaan doen in het nieuw opgerichte 11 Infanteriebataljon Luchtmobiel Garderegiment Grenadiers.

‘Van Heutsz’

Na de Grenadiers waren de Jagers aan de beurt. Uit 12 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Jagers werden militairen gerekruteerd voor het nieuw opgerichte 12 Infanteriebataljon Luchtmobiel Garderegiment Jagers. Toen op 6 april 1995 de Grenadiers en Jagers werden samengevoegd ging 11 Infanteriebataljon door onder de naam 11 Infanteriebataljon Luchtmobiel Garderegiment Grenadiers en Jagers. 12 Infanteriebataljon kreeg de traditie ‘Van Heutsz’ toegewezen.

Vereinigde Naties

De nieuwe Luchtmobiele Brigade zou snel na haar oprichting worden ingezet in Bosnië-Herzegovina. In het najaar van 1993 besloot de regering een Nederlandse troepenmacht te sturen die voor de Verenigde Naties de orde moest handhaven tussen de strijdende partijen op de Balkan. De tragische afloop van deze missie in Srebrenica staat in het collectieve geheugen gegrift. Na Bosnië is de Luchtmobiele Brigade op veel plekken ingezet. Cyprus, Afghanistan, Irak en Mali zijn daar voorbeelden van. Op de pagina ‘Internationale operaties’ wordt een aantal missies verder uitgediept.