Onder dak

Tegenwoordig is de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot de thuisbasis van het regiment. Het is de ideale plaats voor de Prinses Irene Brigade. Zeker gezien de belangrijke rol die de naamgever van deze kazerne in de geschiedenis van het regiment speelde.

Vergroot afbeelding Westenbergkazerne in Schalkhaar. Archieffoto: ministerie van Defensie.
De Westenbergkazerne in Schalkhaar.

Regimentszetel

De Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne biedt onderdak aan alle eenheden van het regiment: 17 Pantserinfanteriebataljon en de Staf stafcompagnie van 13 Gemechaniseerde Brigade. Het regiment verhuisde pas in 1992 naar deze Brabantse kazerne. Voor die tijd verbleven de fuseliers op andere plaatsen in het land.

Arnhem

Als we het spoor terug volgen, komen we uit in Arnhem. Daar vond in 1946 de oprichting van het Infanterieregiment Prinses Irene plaats. Voordat de 5 Indiëbataljons met de boot naar Indonesië vertrokken kregen zij daar hun opleiding. Die opleiding was in de Menno van Coehoornkazerne en de Saksen Weimarkazerne. Daarna kregen de fuseliers in Assen en Zuidlaren hun opleiding. In 1953 verhuisde het opleidingsdepot van het regiment naar de Frederik Hendrikkazerne in Vught. Daar ging het depot samen met die van de Grenadiers en Jagers.

Schalkhaar

Er is nog een belangrijke plaats in de historie van het regiment. Dat is Schalkhaar. Deze plaats ligt net ten oosten van Deventer. In de Westenbergkazerne was 13 Pantserinfanteriebataljon gelegerd. Een groot deel van de geschiedenis van het regiment heeft zich afgespeeld op deze kazerne. Vanuit die plaats beleefden de fuseliers de periode van de Koude Oorlog.