Muziek

Muziek hoort al sinds eeuwen bij het militaire leven. Van oudsher diende de trom, de fluit en de trompet om signalen te geven aan de troepen. Hiermee gaven de stafmuzikanten orders op het slagveld (‘aanvallen’) of in de kazerne (‘reveille’). Marsmuziek gaf het tempo aan tijdens marcheren. En tijdens ceremoniële gebeurtenissen is er altijd muziek.

Muziekkorpsen

Niet voor niets waren er veel muziekkorpsen binnen de landmacht. Zo had lange tijd elk infanterieregiment een eigen muziekkorps, de zogenoemde ‘stafmuziek’. Dankzij moderne communicatiemiddelen worden orders niet langer met trommels en trompetten gegeven. Toch heeft de militaire muziek nog steeds een belangrijke functie. Muziekkorpsen zijn het visitekaartje van de krijgsmacht bij vele optredens, zoals taptoes en parades buiten de kazerne.

Eigen tamboerskorps

Hoe groot het belang is dat het leger aan militaire muziek hecht, bleek ook in de Tweede Wereldoorlog. De in Engeland opgerichte Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene had namelijk een eigen muziekkorps. Op 10 mei 1941 verzorgde dit korps zijn 1e publieke optreden in de straten van Londen. Ook waren zij te horen via de radio en grammofoonplaten. Ook het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene heeft jarenlang een eigen tamboerkorps gehad.

Defileermars

Deze muziekkorpsen speelden blindelings de defileermars van het regiment. Wachtmeester P.W.H. Lammers componeerde de ‘Mars van de Prinses Irenebrigade’. Hij was op 14 augustus 1944 in Normandië de 1e van de brigade die sneuvelde. In 1992 schreef de toenmalige regimentsadjudant F.H.J. Choinowski een tekst bij deze mars. De mars doet nu dienst als het regimentslied.

De Irenemars

De Irenemars wordt tijdens belangrijke momenten en ceremonies van het regiment ten gehore gebracht. De tekst is als volgt:

Wij zijn Fuselier
Vol trots hier in ons Brabantse land.
Irene is de naam
Van ’t Regiment in ’t Oirschotse zand.
Oud-strijders gaan ons voor
Dat geeft ons moed en berenkracht.
Goed voorbeeld doet goed volgen.
Een Fuselier die altijd lacht!

Geluidsfragment van de Irenemars