Defensie in 2035

De Defensievisie kijkt naar 2035. Het laat zien welke dreigingen we verwachten, welke taken er tegen die tijd bij Defensie liggen en hoe de organisatie er uit zou moeten zien.

Op 15 oktober 2020 presenteerde Defensie de visie voor 2035. De presentatie is terug te kijken via youtube.com/defensie.

Samenvatting in beeld

Vergroot afbeelding Infographic: samenvatting Defensievisie 2035. Tekst staat uitgeschreven onder de infographic.

Animatievideo: Defensievisie 2035

[Beeldtekst: Defensievisie 2035: Vechten voor een veilige toekomst]

Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Ons koninkrijk wordt iedere dag bedreigd, zichtbaar en onzichtbaar. We hebben te maken met cyberaanvallen en beïnvloeding, ontvlambare geopolitieke situaties en potentiële tegenstanders worden steeds sterker. Er komen veel dreigingen op ons af en ze worden steeds complexer.

Defensie is nog niet voldoende toegerust om ons koninkrijk hier tegen te beschermen. Daarom schetst de Defensievisie 2035 een nieuw profiel voor de organisatie. Defensie wordt een technologische hoofwaardige organisatie met een sterk innoverend vermogen, die kan blijven winnen van potentiële tegenstanders. Een organisatie die handelt op basis van de beste informatie en die zich als betrouwbare partner en bondgenoot inzet voor een sterker en zelfredzaam Europa en verdere specialisatie binnen de NAVO. Kortom: een organisatie die de vrede bewaakt, de zwaarste vormen van geweld toepast en alles wat daar tussenin ligt.

Voor dit alles zijn investeringen nodig, nu en voor de langere termijn. We houden ons nu niet aan internationale afspraken. Maar onze vrijheid is kostbaar. De veiligheidssituatie in de wereld vraagt erom. Het koninkrijk heeft het hard nodig en onze mensen hebben er recht op.

[Beeldtekst: Defensievisie 2035: Vechten voor een veilige toekomst]