Waarom een Defensievisie voor 2035?

Defensie moet een antwoord hebben op de vele dreigingen die nu en in de toekomst op ons af komen. Onze mensen moeten er kunnen staan – toegerust, geoefend en getraind. Elk moment van de dag en in elke situatie. Nu en in de toekomst. Defensie kan dat op dit moment nog niet voor alle toekomstige (en sommige huidige) dreigingen. Het vinden van oplossingen hiervoor staat centraal in de Defensievisie 2035.

Vechten voor een veilige toekomst

Onze wereld is volop in beweging en de veiligheidssituatie om ons heen verslechtert.

Nederland is een veilig land en onze veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor onze vrijheid, welvaart en democratie. We zijn de zesde economie van Europa, mensen kunnen hier zichzelf zijn en zelf beslissen over wie hen bestuurt.

Defensie verdedigt en beschermt onze manier van leven en onze mensen zijn bereid en getraind om daarvoor te vechten. Soms met de dood tot gevolg. Omdat veiligheid en vrijheid het waard zijn om voor te vechten.

We hebben als vrij en welvarend land veel te beschermen en dus ook veel te verliezen.

Verder vooruitkijken

Defensie moet anders gaan werken. Met de Defensienota 2018 zijn hiervoor de eerste, belangrijke stappen gezet. In de Defensienota 2018 is ook beloofd om in 2020 een visie te presenteren waarin verder naar de toekomst wordt gekeken. Dat doet deze Defensievisie: ze kijkt 15 jaar vooruit en geeft een nieuw profiel voor de organisatie. De visie vertelt wat er op ons afkomt, welke problemen dat geeft, wat er nodig is en hoeveel het kost als we alles goed willen inrichten. De Defensievisie 2035 helpt volgende kabinetten om belangrijke keuzes te maken.