Beschrijving van Defensie in 2035

De Defensievisie 2035 helpt om te kiezen. Op deze pagina vindt u een onderdeel van de visie: een beschrijving van de Defensieorganisatie in 2035. Dit helpt om de komende jaren koersvast te blijven bij het maken van keuzes over de inrichting en samenstelling van de organisatie. Het biedt Defensie ook een antwoord op de dreigingen en problemen van de toekomst.

De beschrijving bestaat uit 3 eigenschappen en 10 zogeheten inrichtingsprincipes.