Masteropleiding Compliance and Integrity in International Military Trade

De Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie biedt de Engelstalige wetenschappelijke master Compliance and Integrity in International Military Trade (CIIMT) aan. Deze 2-jarige deeltijdopleiding staat ook open voor externe studenten.

Wat is de invloed van het Amerikaanse handelsbeleid op de Nederlandse handel in strategische goederen en diensten? Welke rol speelt het gemeenschappelijk veiligheidsbeleid van de EU voor jouw organisatie? Hoe kun je omgaan met non-compliant gedrag in jouw organisatie? Hoe kunnen organisaties compliance en integriteit organiseren? Ben je geïnteresseerd en nieuwsgierig naar deze onderwerpen? Dan is de Engelstalige wetenschappelijk master Compliance and Integrity in International Military Trade (CIIMT) mogelijk iets voor jou. Na succesvolle afronding ontvang je de wetenschappelijk graad Master of Science (MSc).

Inhoud master 

In deze managementopleiding onderzoek en bestudeer je beheersvraagstukken rond de internationale handel van strategische goederen en diensten. Deze vraagstukken bevatten vaak ethische, economische, organisatorische, juridische en strategische elementen. Onder meer komen de volgende thema’s aan bod:

  • International trade and business in Defence Markets;
  • Strategic Trade Law;
  • Managing (non-)Compliance and Integrity in organisations
  • Designing and monitoring Internal Compliance Programs.

Deze master leert je, door gebruik te maken van de nieuwste wetenschappelijke kennis en inzichten, managementvraagstukken te beantwoorden rond strategische handel. En het geeft je handvatten voor het opzetten van een effectief internal compliance program.

Opzet master

De master duurt 2 jaar en is in deeltijd. De opleiding bestaat uit 9 modules van 5 EC en wordt afgesloten met een scriptie van 15 EC. Elke module bestaat uit 5 weken zelfstudie, 1 contactweek en een week die gericht is op experiential learning. De collegeweken zijn in Breda. De studie brengt een zelfstudielast met zich mee van ongeveer 20 uur per week. De master start 1 keer per 2 jaar. De volgende opleiding start in september 2023. In de studiegids tref je meer informatie over de opzet van de master en de afzonderlijke modules. 

"De inhoud van de cursus is zowel interessant als relevant en levert een waardevolle bijdrage aan mijn dagelijkse werk (2e-jaars student master CIIMT)."

Toelatingseisen 

Kandidaten beschikken minimaal over een relevante universitaire bacheloropleiding of gelijkwaardige opleidingen zoals de ‘oude’ lang-model opleidingen van het KIM en KMA. Voor het volgen van de masteropleiding is een bewijs van Engelse taalvaardigheid een vereiste. Meer informatie over de toelatingseisen vind je in het Onderwijs en Examen Reglement. 

Deficiëntieprogramma

Kandidaten die een hbo bachelor of master hebben, kunnen worden toegelaten tot de master na het volgen van een deficiëntieprogramma. Het deficiëntieprogramma is online te volgen en heeft een maximum omvang van 35 ECTS. Neem voor meer informatie over het deficiëntieprogramma en toelating contact op met de coördinator van de master CIIMT via master.ciimt@mindef.nl

"De masteropleiding heeft mij kennis en inzicht gegeven in de complexe wereld van de export control van wapens, integriteit en compliance (2e-jaars student master CIIMT)."

Kosten

De opleiding is kosteloos (exclusief studieboeken) voor werknemers van het ministerie van Defensie. Dit geldt ook voor buitenlandse militairen van de NAVO en civiel en militair personeel van andere NAVO-instellingen.

Voor overige deelnemers geldt een instellingstarief. Studenten die niet werkzaam zijn bij het ministerie van Defensie en bij de start van het collegejaar nog geen mastergraad hebben behaald, betalen het wettelijke voltijds collegegeldtarief. Dit is conform de vastgestelde tarieven van het ministerie OCW voor een wetenschappelijke masteropleiding. Voor het collegejaar 2023-2024 is dat € 2.314. Als deze studenten alleen delen van de master volgen, geldt een tarief van € 100 per studiepunt (EC) tot aan het maximum van het wettelijke collegegeld per jaar.

Voor studenten die niet werkzaam zijn bij het ministerie van Defensie en bij de start van het collegejaar al wel een mastergraad hebben behaald, betalen 2 keer het wettelijke voltijds collegegeldtarief. Dit zijn de vastgestelde tarieven van het ministerie OCW voor een wetenschappelijke masteropleiding. Voor het collegejaar 2023-2024 is dat € 4.628. Als deze studenten alleen delen van de master volgen, geldt een tarief van € 200 per studiepunt (EC) tot aan het maximum van twee maal het wettelijke collegegeldtarief per jaar.

Aanmelden en inschrijven 

Inschrijven kan van 1 februari tot 15 mei 2023. Voor die tijd kun je al wel je interesse kenbaar maken via master.ciimt@mindef.nl. Je ontvangt dan na 1 februari het inschrijfformulier per e-mail. 

Informatiebijeenkomsten

Informatiebijeenkomsten staan gepland op 9 februari in de Kromhoutkazerne in Utrecht en 9 maart online. Beide avonden van 18.00 tot 19.00 uur. Inschrijven kan via e-mail naar master.ciimt@mindef.nl.

Ben je geen Defensiemedewerker en wil je de voorlichting op 9 februari op de Kromhoutkazerne bijwonen, vermeld dan in je e-mail de volgende gegevens:

  • naam en achternaam (zoals vermeld in paspoort of identiteitskaart);
  • geboortedatum;
  • geboorteplaats;
  • documentnummer van ID-kaart of paspoort waarmee je je identificeert.

Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met je gegevens en zullen deze niet voor andere doeleinden gebruiken.

Meer informatie 

Meer informatie vind je in de volgende publicaties:

Vragen of opmerkingen over het CIIMT-programma? Stuur dan een e-mail naar master.ciimt@mindef.nl.