Masteropleiding Compliance and Integrity in International Military Trade

De Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie biedt de Engelstalige wetenschappelijke master Compliance and Integrity in International Military Trade (CIIMT) aan. Deze 2-jarige deeltijdopleiding staat ook open voor externe studenten.

Wat is de invloed van het Amerikaanse handelsbeleid op de Nederlandse handel in strategische goederen en diensten? Welke rol speelt het gemeenschappelijk veiligheidsbeleid van de EU voor jouw organisatie? Hoe kun je omgaan met non-compliant gedrag in jouw organisatie? Hoe kunnen organisaties compliance en integriteit organiseren? Ben je geïnteresseerd en nieuwsgierig naar deze onderwerpen? Dan is de Engelstalige wetenschappelijk master Compliance and Integrity in International Military Trade (CIIMT) mogelijk iets voor jou. Na succesvolle afronding ontvang je de wetenschappelijk graad Master of Science (MSc).

Inhoud master 

In deze managementopleiding onderzoek en bestudeer je beheersvraagstukken rond de internationale handel van strategische goederen en diensten. Deze vraagstukken bevatten vaak ethische, economische, organisatorische, juridische en strategische elementen. Onder meer komen de volgende thema’s aan bod:

  • International trade and business in Defence Markets;
  • Strategic Trade Law;
  • Managing (non-)Compliance and Integrity in organisations en designing and monitoring Internal Compliance Programs.

Deze master leert je, door gebruik te maken van de nieuwste wetenschappelijke kennis en inzichten, managementvraagstukken te beantwoorden rond strategische handel. En het geeft je handvatten voor het opzetten van een effectief internal compliance program.

Opzet master

De master duurt 2 jaar en is in deeltijd. De opleiding bestaat uit 9 modules van 5 EC en wordt afgesloten met een scriptie van 15 EC. Elke module bestaat uit 5 weken zelfstudie, 1 contactweek en een week die gericht is op experiential learning. De collegeweken zijn in Breda. De studie brengt een zelfstudielast met zich mee van ongeveer 20 uur per week. De master start 1 keer per 2 jaar. De volgende opleiding start in september 2021. In de studiegids tref je meer informatie over de opzet van de master en de afzonderlijke modules. 

"De inhoud van de cursus is zowel interessant als relevant en levert een waardevolle bijdrage aan mijn dagelijkse werk (2e-jaars student master CIIMT)."

Toelatingseisen 

Kandidaten beschikken minimaal over een relevante universitaire bacheloropleiding of gelijkwaardige opleidingen zoals de ‘oude’ lang-model opleidingen van het KIM en KMA. Voor het volgen van de masteropleiding is een bewijs van Engelse taalvaardigheid een vereiste. Meer informatie over de toelatingseisen vind je in het Onderwijs en Examen Reglement. 

Deficiëntieprogramma

Kandidaten die een hbo bachelor of master hebben, kunnen worden toegelaten tot de master na het volgen van een deficiëntieprogramma. Het deficiëntieprogramma is online te volgen en heeft een maximum omvang van 35 ECTS. Neem voor meer informatie over het deficiëntieprogramma en toelating contact op met de coördinator van de master CIIMT via master.ciimt@mindef.nl

"De masteropleiding heeft mij kennis en inzicht gegeven in de complexe wereld van de export control van wapens, integriteit en compliance (2e-jaars student master CIIMT)."

Kosten

De opleiding is kosteloos (exclusief de studieboeken) voor Defensiepersoneel in vaste dienst. Dit geldt ook voor buitenlandse militaire studenten van de NAVO en civiel en militair personeel van andere NAVO-instellingen. Voor overige deelnemers kost de opleiding € 10.000 per studiejaar (exclusief de studieboeken), dus € 20.000 voor de gehele opleiding. 

Aanmelden en inschrijven 

Inschrijven kan van 1 februari tot 1 mei. Voor die tijd kun je al wel je interesse kenbaar maken via master.ciimt@mindef.nl. Je ontvangt dan na 1 februari het inschrijfformulier per e-mail. 

Meer informatie 

Meer informatie vind je in de volgende publicaties:

Vragen of opmerkingen over het CIIMT-programma? Stuur dan een e-mail naar master.ciimt@mindef.nl.