Taalexamen Engels voor Masteropleiding CIIMT

Om te kunnen deelnemen aan de Masteropleiding Compliance and Integrity in International Military Trade (Master CIIMT) moet je met een geldig taalcertificaat kunnen aantonen over voldoende Engelse taalvaardigheid te beschikken. Dit document bevat praktische informatie over de taalexamens die je kunt afleggen om een taalcertificaat te verkrijgen.