Onderzoek naar beeldvorming bij crises met zwermen minidrones

Bij een crisis snel een nauwkeurig beeld van de situatie krijgen. Dat kan met zwermen kleine drones die vanaf uitkijkpunten op geringe hoogte informatie verzamelen. Een consortium van wetenschappers, bedrijven en defensieonderdelen doet hier vanaf vandaag onderzoek naar.

Vergroot afbeelding Een minidrone.
Archieffoto van een minidrone.

Een van hen is Roy Lindelauf, hoogleraar Data Science in Military Operations bij de Nederlandse Defensie Academie en Safety & Security bij de Universiteit van Tilburg. “Recente conflicten, zoals die in Oekraïne en Gaza, tonen de aanzienlijke meerwaarde van relatief goedkope dronetechnologie aan”, zo laat hij weten. “Wij voeren onderzoek uit naar de inzet van zwermen kleine drones die (semi-)autonoom militaire operators kunnen bijstaan in een breed scala aan operationele scenario’s.”

In zogeheten ‘human swarm teams worden deze drones van 10 tot 20 centimeter gecoördineerd ingezet. Bij een crisis kunnen ze vanuit verschillende perspectieven snel en veilig informatie verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan een terroristische aanval of een natuurramp. De drones bouwen desgewenst een efficiënt en nauwkeurig beeld op. Dat gebeurt van dichtbevolkte stedelijke gebieden en moeilijk begaanbare natuurgebieden.

Het onderzoek richt zich niet alleen op de technologie van de dronezwermen. Het gaat ook over de menselijke aspecten van de begeleiding daarvan en op ethische en juridische vragen.

Het uiteindelijke doel is een snellere respons, betere besluitvorming en effectievere inzet van militairen en eerstehulpverleners. Zo zijn slachtoffers en nevenschade tot een minimum te beperken.

Onderzoeksproject

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft 2,7 miljoen euro toegekend aan het onderzoeksproject met de naam Steadfast. Dat staat voor Swarm Technology Enabling Advanced Drone-Facilitated Active Support Tactics. Niet te verwarren met de gelijknamige grote NAVO-oefening. 

Het Steadfast-consortium wordt geleid door Marie Šafář Postma, hoogleraar computational cognitive science aan de universiteit van Tilburg. In het consortium zijn bedrijven zoals TNO, Delft Dynamics, Thales en Robin Radar vertegenwoordigd. Vanuit Defensie zijn de luchtmacht en de RAS-eenheid (Robotica en Autonome Systemen) van de landmacht bij het project betrokken.

Het onderzoek maakt onderdeel uit van 3 projecten. Hierin staat de samenwerking tussen mens en (semi)autonome systemen centraal.