Berichten aan Zeevarenden - Week 15 / 2017

Tracings

Geen tracings beschikbaar

Instructies voor printen weekedities Berichten aan Zeevarenden

U heeft een pdf-viewer (bijvoorbeeld Acrobat Reader) nodig om tracings en verbeterbladen te printen.

  1. Zet in het afdrukmenu de schaling (‘scale’) op ware grootte (‘actual size’).
  2. Gebruik voor verbeterbladen een kleurenprinter met minimaal 300 dpi resolutie.
  3. Gebruik voor verbeterbladen 80 g/m2 papier voor een goed resultaat.
  4. Het maximale formaat om tracings en verbeterbladen uit te printen is ISO A4-papier.