Onderzoek naar geluidniveaus in de omgeving van de radarinstallatie (SMART-L) in Wier

In opdracht van Defensie zijn geluidmetingen uitgevoerd rond de SMART-L radarinstallatie in Wier. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de doorgevoerde wijzigingen aan de radartoren. Dit document is het rapport van Onderzoeksbureau Peutz.