Rapportage geluidhinder Vliegbasis Leeuwarden over het derde kwartaal 2022

In dit document vindt u de kwartaalrapportage geluidhinder Vliegbasis Leeuwarden over het derde kwartaal 2022. Met een overzicht van alle ingediende meldingen.