Geluidbelasting rondom Vliegbasis Eindhoven in 2021

Het rapport 'De geluidbelasting rondom Vliegbasis Eindhoven' geeft een kort overzicht van de uitgangspunten voor en de resultaten van de berekening van de geluidbelasting rondom Vliegbasis Eindhoven. In dit rapport staat onder meer een overzicht van de samenstelling van het vliegverkeer in de afgelopen 5 jaar.