Ontwerpbesluit (ontwerp-omgevingsvergunning) radarstation Herwijnen

Defensie heeft een vergunning aangevraagd voor een radarstation in Herwijnen. Het gaat om het bouwen en gebruiken, en om uitbreiden van de verharding en het planten van bomen. Op deze pagina vindt u het ontwerpbesluit van de vergunning, en de aanvraag met bijlagen voor het bouwdeel en het milieudeel.

U kon op dit ontwerpbesluit reageren door een zienswijze in te dienen. Dit kon van 5 april tot en met 16 mei 2024. Een zienswijze indienen is uw mogelijkheid om mee te denken met de definitieve vergunning.