Positie persoonsnummer in EU-paspoorten en identiteitsdocumenten

Overzicht op welke plek een persoonsnummer in een EU-paspoort of identiteitsdocument staat. In dit overzicht is een verwijzing opgenomen naar een online register voor reis- en identiteitsdocumenten zoals PRADO en EdisonTD. Uw autorisatieniveau in EdisonTD bepaalt welke documenten u mag raadplegen. Gemeenten hebben via hun eigen netwerk toegang tot de informatie in EdisonTD.