Weekoverzicht Defensieoperaties

De opdracht van de Nederlandse force protection-compagnie in Irak is geëindigd. 125 militairen bewaakten daar sinds januari 2021 het vliegveld van Erbil. Estland heeft de taken overgenomen. Een overzicht van Defensieoperaties in de periode 26 april tot en met 2 mei 2023.

Vergroot afbeelding Betonnen kolos met opschrift MN Camp Erbil. In de verte een molen in kleuren NL-vlag
Air Base Erbil (archieffoto 2021).

Vanuit Erbil werken nu nog 3 militairen als adviseur voor de Koerdische strijdkrachten in de strijd tegen ISIS. Aan het hoofdkwartier van de missie (Operation Inherent Resolve) in Koeweit zijn ook 2 Nederlandse stafofficieren toegevoegd. Daarnaast is er 1 gestationeerd in Bagdad. Nederland neemt in Irak verder met 5 militairen deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO (NATO Mission in Iraq). Die is bedoeld om de veiligheidssector te adviseren. Het National Support Element ondersteunt de inzet zowel in Bagdad als in Erbil.

Vergroot afbeelding De C-130's die Defensie heeft ingezet voor de luchtbrug Aqaba - Soedan - Aqaba.
De C-130's die Defensie inzette voor de luchtbrug Aqaba - Soedan - Aqaba.

Soedan

Met 2 C-130 Hercules-transportvliegtuigen haalde Defensie ongeveer 250 mensen op uit het door oorlog geteisterde Soedan. Het ging om zo’n 100 Nederlanders en circa 150 mensen met een andere nationaliteit. De luchtbrug van het Jordaanse Aqaba naar Soedan en terug duurde van 24 tot en met 29 april.

Koningsdag

Defensie leverde op diverse fronten een bijdrage aan een veilige Koningsdag in Rotterdam. Zo stonden de maritieme explosievenruimingsdienst en de explosievenopruimingsdienst van de landmacht paraat om verdachte objecten te ruimen. Ook de CBRN-respons eenheid was stand-by.

Verder droeg de Defensie Duikgroep met zoekcapaciteit onder water bij aan een veilige vaartocht voor de Koninklijke familie. Militairen waren ook in de lucht actief. Zo werd er observatiecapaciteit (UAS) geleverd. De Van Ghentkazerne stelde ten slotte diverse faciliteiten beschikbaar. Denk hierbij aan accommodatie, voeding en parkeergelegenheid voor hulpdiensten.

Oekraïne

Een forensisch en opsporingsteam vertrok naar Oekraïne om onderzoek te doen naar oorlogsmisdrijven. Het is voor de derde keer dat rechercheurs van de marechaussee en andere defensie-experts daar aan het werk gaan.

Verdediging NAVO-grondgebied

De krijgsmacht stelt schepen, landmachteenheden en vliegtuigen beschikbaar voor de eerste hoofdtaak van Defensie: bondgenootschappelijke verdediging van het NAVO-verdragsgebied. Bekijk het overzicht van de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO.

Trainingen Oekraïne

Zo’n 65 militairen van de landmacht voorzien op grote schaal Oekraïense militairen van een basistraining in het Verenigd Koninkrijk.

Onder de vlag van de EU Military Assistance Mission (EUMAM) levert Nederland 2 officieren aan het hoofdkwartier in Brussel. Voor de missie werken voorts 6 militairen bij het Special Training Command in het Duitse Strausberg en 1 in het Poolse Zagan. Deze officier werkt bij het Combined Arms Training Command.

Lopende operaties buitenland:

 • Nederland draagt sinds 2017 bij aan de vooruitgeschoven aanwezigheid (eFP) van de NAVO in Litouwen. Momenteel gaat het 270 tot 300 militairen. De troepenmacht is in het Baltische land om de laten zien dat de NAVO hier paraat staat en om solidariteit uit te stralen met de Litouwse bevolking.
 • Zo’n 140 Nederlandse militairen in Roemenië maken deel uit van de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid aldaar. Met trainingen bereiden de militairen van de multinationale eenheid zich voor op alle mogelijke situaties. Dat gebeurt zodat ze het NAVO-grondgebied in Roemenië kunnen verdedigen, mocht dat nodig zijn.
 • In Bosnië en Herzegovina leveren 4 Nederlandse stafofficieren een bijdrage aan de European Force (EUFOR Althea). Deze zet zich in voor de politieke en sociale stabiliteit.
 • Voor de missie Minusma in Mali werken nu nog 3 stafofficieren in Bamako. 1 militair staat de Duitsers in Gao bij. Daarnaast levert Nederland 4 agenten en 2 marechaussees aan de politiecomponent binnen de missie. Verder ondersteunen 4 Nederlandse militairen in Mali de Europese trainingsmissie EUTM.
 • Nederlandse militairen ondersteunen in Slowakije Duitse Patriot-eenheden. De luchtverdedigingssystemen beschermen vitale objecten tegen mogelijke dreigingen vanuit de lucht. Dit gebeurt in NAVO-verband en heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne.
 • Zr.Ms. Van Amstel vaart voor de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Dit is een van de 4 snel inzetbare NAVO-vlootverbanden. Ze zijn permanent beschikbaar voor opdrachten vanuit het bondgenootschap.
 • Zr.Ms. Holland is op weg terug naar Nederland. Het was als stationsschip actief in het Caribisch gebied. Daar werd het onder meer ingezet voor kustwachttaken en counterdrugsoperaties.
 • Militairen van het Fleet Marine Squadron van de vloot vormen zogenoemde vessel protection detachments. Deze beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Nederlandse militairen zijn in het Midden-Oosten betrokken bij missies die bedoeld zijn om de vrede te bewaren. Het gaat om onder meer United Nations Disangagement Observer Force (Undof), United Nations Truce Supervision Organization (Untso) en United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil).
 • In Jeruzalem en Ramallah zijn 6 Nederlanders betrokken bij de United States Security Coordinator (USSC). Het gaat om 3 burgers en 3 militairen. De missie USSC richt zich op het professionaliseren van de Palestijnse veiligheidssector. USSC probeert bij te dragen aan de levensvatbaarheid van een stabiele Palestijnse staat. De VS coördineert de missie.
 • Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz), Tunis (European Liaison & Planning Cell Tunis) (in burger), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) en Qatar (Operation Inherent Resolve).

Operaties/acties binnenland:

 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie vernietigde 44 explosieven in het hele land. Daarnaast maakte de bemanning van Zr.Ms. Vlaardingen een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk. Het projectiel lag bij een pijpleiding in de Eurogeul.
 • De bewaking van het luchtruim van Nederland gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging van de hele Benelux wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
 • Defensie draagt bij aan de opvang van Oekraïense en Afghaanse vluchtelingen en asielzoekers uit andere landen. Dat gebeurt in Zeist en op Legerplaats Harskamp in Ede.
 • Militairen ondersteunen de politie bij het bewaken en beveiligen van de extra beveiligde rechtbank Amsterdam (de Bunker). Hier worden onder meer de zogenoemde Marengo- en Eris-processen gehouden.