Onderzoek: straling SMART-L radar Wier valt binnen de norm

De straling van de SMART-L radar in Wier voldoet aan de ICNIRP-richtlijnen. Dat blijkt na onderzoek van DEKRA Certification B.V. in opdracht van Defensie. Onder alle gemeten omstandigheden voldoet de radar aan deze richtlijnen.

Vergroot afbeelding Stralingsmeter meet de straling van een radarstation.
Beeld: DEKRA Certification B.V.

De ICNIRP-richtlijnen zijn bepaald door een onafhankelijke internationale groep wetenschappers, de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Door te voldoen aan deze richtlijnen, is volgens de huidige wetenschappelijke inzichten de gezondheid van de omgeving van de SMART-L radar gewaarborgd.

Voor meer informatie over ICNIRP, straling en gezondheid kunt u terecht op de radarstations-pagina.

De Gezondheidsraad adviseert het gebruik van de ICNIRP-richtlijnen voor een landelijk advies. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Raad van de Europese Unie bevelen de ICNIRP-richtlijnen aan. De toezichthouder Agentschap Telecom en de vergunningverlener ILT hanteren deze richtlijnen in hun werkzaamheden.

Verschillende hoogten en afstanden

DEKRA verrichtte de metingen op verschillende hoogten en afstanden. Dat gebeurde op 35, 150, 200, 300 en 710 meter afstand van de radar en op 2 en 4 meter hoogte. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende sensoren van de radar, meldt DEKRA in het rapport. Het rapport wordt op 16 juni met vertegenwoordigers van de gemeente Waadhoeke, inwoners Wier en de GGD besproken. Ook wordt dan besproken hoe de brede omgeving geïnformeerd wordt over de resultaten van het stralingsmeetrapport.

Om ervoor te zorgen dat de radar ook in de toekomst aan deze richtlijnen voldoet, worden er elke 2 jaar controlemetingen uitgevoerd. Dit maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning.

In Wier staat 1 van de 2 radarstations van Defensie. Hiermee bewaakt en beveiligt Defensie het Nederlandse luchtruim.