Stralingsrapportage SMART-L-radar in Wier

Stralingsrapportage van SMART-L-radar in Wier, uitgevoerd door DEKRA Certification B.V.. De radar moet voor de gezondheid van de omgeving voldoen aan bepaalde normen voor straling, de ICNIRP-richtlijnen. Daarom zijn stralingsmetingen gedaan tussen 15 december 2020 en 15 januari 2021, en tussen 18 en 20 mei 2021. Uit het rapport blijkt dat de radar onder alle omstandigheden voldoet aan de ICNIRP-richtlijnen.