Straling en gezondheid

Straling is altijd en overal om ons heen. Alles in de natuur dat warmer is dan -273 graden Celsius zendt elektromagnetische straling uit. Jijzelf dus ook. De dagelijkse dosis natuurlijke straling is zo laag, dat het geen risico’s oplevert voor de gezondheid. Maar welke soorten straling zijn er en wat betekenen ze voor de gezondheid? En hoe zit het met blootstellingslimieten voor kunstmatig opgewekte straling, die van de militaire SMART-L radar in het bijzonder?