Marine zoekt naar vliegtuigwrakken in IJsselmeer

De Koninklijke Marine zoekt momenteel naar 2 vliegtuigwrakken in het IJsselmeer. De toestellen uit de Tweede Wereldoorlog moeten ter hoogte van Makkum liggen. Het gaat om een Lancaster en een Manchester van de Britse Luchtmacht. Onder water wordt nog de hele week historische informatie verzameld, net als afgelopen week.

Vergroot afbeelding Duikvaartuigen Argus (voor) en Nautilus.
Duikvaartuigen Argus (voor) en Nautilus.

De bedoeling is te achterhalen wat er precies met de toestellen is gebeurd en of er mogelijk nog stoffelijke resten zijn van de bemanning. Verder wordt gekeken of er nog explosieven in de buurt liggen.

Van de gelegenheid wordt dankbaar gebruikt gemaakt om een aantal vaardigheden te trainen.

Vergroot afbeelding Onderwaterdrone REMUS wordt te water gelaten.
Onderwaterdrone REMUS wordt te water gelaten.

Argus en Nautilus

De Defensie Duikgroep is er daarom met meerdere teams en onderzoeksystemen. Ook liggen er 2 duikvaartuigen: Argus en Nautilus, bemand met 9 duikers. Nog eens 5 duikers zijn aan het gezelschap toegevoegd. Zij zijn gespecialiseerd te opereren in zeer ondiep water. De ter beschikking staande middelen zijn onder meer een Remus-onderwaterdrone en sonarapparatuur. Uiteraard ontbreken ook maritieme explosievenruimers en een bergingsofficier voor vliegtuigbergingen niet.

Vergroot afbeelding Onderwaternavigatiesysteem voor duikers.
Onderwaternavigatiesysteem voor duikers.

Vermisten zoeken

Duikers van Defensie worden met enige regelmaat ingezet, op verzoek van de politie of justitie. Het gaat dan bijvoorbeeld om lichamen van vermisten te zoeken in gezonken vaartuigen of het opsporen van bewijsmateriaal voor een justitieel onderzoek.

Vergroot afbeelding Duikvaartuig in de haven van Makkum.
In de haven van Makkum.

Voor dergelijke taken is het vasthouden van ervaring, evenals het kunnen werken in of met een team belangrijk. Het zoeken naar de wrakken in het IJsselmeer biedt daar volop de gelegenheid voor.