Defensie Duikgroep

De Defensie Duikgroep voert duikoperaties uit en ruimt explosieven onder water. Ook repareren deze duikers van de marine vaartuigen onder water en controleren ze havens op mogelijke explosieven.

Duikteams met wereldwijde ervaring

Het onderdeel heeft veel kennis en expertise opgedaan tijdens wereldwijde operaties en oefeningen. En tijdens militaire ondersteuning in Nederland.

Specialistische duikteams

De Defensie Duikgroep bestaat uit 3 teams. Deze duikteams hebben elk een eigen taak:

  • Het very-shallow-water-duikteam ondersteunt amfibische operaties door het landingsgebied vrij te maken van mijnen en obstakels.
  • Het diepduikteam is gespecialiseerd in duiken op diepte. Het ruimt mijnen en voert  bevrijdingsoperaties uit op onderzeeboten.
  • Het bergings- en constructieteam richt zich op reparaties aan schepen onder water. Het maakt onderwaterconstructies (bijvoorbeeld door lassen en snijden) en inspecteert haveninstallaties.

Daarnaast werken explosievenopruimingsteams aan boord van mijnenbestrijdingsvaartuigen.

Samenwerking EOD

De Defensie Duikgroep werkt intensief samen met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). De maritieme compagnie van de EOD werkt net als de Defensie Duikgroep vanuit Den Helder. Ze delen de speciale apparatuur voor in het water.

Video: Defensie Duikgroep

De Defensie Duikgroep. Marineduikers die wereldwijd en dicht bij huis van onder de waterlijn beschermen wat ons dierbaar is. Inzetbaar onder allerlei omstandigheden. In diepte en ondiepte. Kou en warmte. Goed tot geen zicht. En onder een sterke stroming doen zij hun werk. Gebruikmakend van technische hoogwaardige hulpmiddelen, zoals onbemande sonarsystemen en navigatieapparatuur. Samen met de maritieme explosieven opruimingsdienst en onze mijnenjagers zoeken en ruimen ze explosieven. Ver weg in conflictgebieden of dichter bij huis, hier op de Noordzee. Ze helpen politie en  Justitie bij het zoeken naar bewijsmateriaal of vermiste personen, ondersteunen zoek- en reddingsacties, voeren reparaties en bergingswerkzaamheden uit en beschermen havens tegen terroristische dreiging.

Marineduikers verkennen wereldwijd kustgebieden op explosieven en obstakels. Zodat mariniers veilig vanaf zee op het strand kunnen landen, om verder landinwaarts te opereren. Met de verscheidenheid aan taken en capaciteiten vormt de Defensie Duikgroep een waardevolle en onmisbare eenheid voor de Koninklijke Marine en voor Nederland.

Maatschappelijke hulp

De Defensie Duikgroep komt ook in actie na duikongelukken, zowel bij burgers als militairen. De duikgroep heeft namelijk duikvaartuigen met een decompressiefaciliteit aan boord. In de decompressietank komt het duikslachtoffer in een verhoogde luchtdruk, waarna deze langzaam daalt. En dan krijgt het slachtoffer 100% zuurstof toegediend. Daarnaast komt de Defensie Duikgroep op verzoek van de politie in actie, bijvoorbeeld bij het zoeken naar vermisten, bewijsmateriaal of een stoffelijk overschot.

Andere duikers bij Defensie

Naast de Defensie Duikgroep werken er meer duikers binnen Defensie. Bijvoorbeeld bij speciale eenheden, de genie en het Duikmedisch Centrum.