Internationale Dag VN-vredeshandhavers: zet de bevolking voorop

Om missies succesvol te laten zijn, moeten vredeshandhavers de burgerbevolking voorop stellen. De blauwhelmen mogen de behoeften van de landen waarin ze worden ingezet niet uit het oog verliezen. Dat zijn enkele conclusies van het symposium over het belang van vredesmissies gisteren in Den Haag. Defensie organiseerde de bijeenkomst samen met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken, op de Internationale Dag van de VN-vredeshandhavers.  

Vergroot afbeelding Een militair voertuig rijdt door een stoffig landschap.
Archieffoto van een vredesmissie in Mali

Deze dag stond in het teken van alle mensen die zich sterk maakten en maken voor vredesmissies van de Verenigde Naties. Experts en ervaringsdeskundigen gaven hun visie op de rol van de operaties in een veranderende wereld. Daarbij keken ze onder meer terug op Nederlandse bijdragen. Ook de toekomst van de missies kwam aan bod. 

Een van de aanwezigen was luitenant-generaal b.d. Kees Matthijssen. Hij vertelde over zijn ervaringen als voormalig troepencommandant van de Minusma-missie in Mali. Een jaar lang gaf hij leiding aan zo’n 13 tot 14 duizend militairen uit bijna 60 landen.

Vergroot afbeelding Kees Matthijssen aan het woord achter een tafel met 3 anderen.
Kees Matthijssen nam deel aan een paneldiscussie over trends in de vredesmissies

Met de missie meebewegen

Matthijssen nam deel aan een paneldiscussie over de trends in de vredesmissies en wat die betekenen voor de toekomst. Daaruit bleek dat het westen vooral naar de oostflank kijkt als het gaat om dreigingen. Ook kwam naar voren dat de verhoudingen met de landen waar de missies plaatsvonden slechter zijn geworden. De vredeshandhavers kijken steeds meer naar regionale oplossingen. Daardoor zijn er nu meer missies waarbij minder landen zijn betrokken. Ook zijn er veel losse acties vanuit verschillende organisaties in hetzelfde land. De vredeshandhavers moeten zich meer aanpassen aan de lokale omstandigheden en met de missie meebewegen, zo vonden de deelnemers.

Gelijkwaardigheid, respect en het gesprek aangaan met het land waarin de missie plaatsvindt is van cruciaal belang, zo bleek. Ook moeten de zogeheten peacekeepers goed scherp hebben waarom ze aan een missie deelnemen. In alle lagen van de missie moet helder zijn wat het mandaat is en daar moet de missie mogelijkheden uit putten.

Lange weg naar vrede

De eerste peacekeepers-operatie van de VN begon op 29 mei 1948. Sindsdien worden vredeshandhavers over de hele wereld ingezet. Hun werk is zwaar en complex. Zij zetten hun leven op het spel om landen te helpen, op een soms lange weg naar vrede.

Op de Internationale Dag van de VN-vredeshandhavers worden ook de meer dan 4.000 peacekeepers herdacht die sinds 1984 tijdens hun inspanningen zijn gesneuveld.