Passende uitrusting voor vrouwelijke militairen krijgt vorm

Passende uitrusting voor vrouwen. De daad wordt bij het woord gevoegd. Deze week is een model van een voorgevormd, verstelbaar en daardoor beter passend scherfvest gepresenteerd aan minister Kajsa Ollongren en enkele leden uit de militaire top.

Vergroot afbeelding Een vrouwelijke militair presenteert het scherfvest aan plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten viceadmiraal Boudewijn Boots.
Presentatie van het scherfvest aan onder andere plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten viceadmiraal Boudewijn Boots.

Vrouwen moeten net als mannen in staat zijn hun werk optimaal en veilig uit te voeren. Passende uitrustingstukken, beschermingsmiddelen en kleding zijn niet alleen voor henzelf prettig, het komt bovenal de operatie ten goede. Hoe beter de uitrusting zit, hoe beter de vrijheid van bewegen. Dit leidt ook tot minder kans op blessures en uitval.

Binnen de innovatieomgeving van het Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML) is daarom de zoektocht naar een scherfvest voor vrouwen gestart.

Militairen doen hun werk vaak onder moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. Ollongren: “Het is daarom noodzakelijk om vrouwen een passend uniform en uitrustingsstukken aan te bieden voor hun veiligheid en weerbaarheid.” Eerste luitenant Raissa Broeren is tijdens het passen van het prototype al enthousiast. “Het vest is comfortabeler en ik heb meer bewegingsvrijheid.”

Diversiteit stimuleren

Passende uitrusting voor vrouwen biedt volgens Ollongren ook kansen op nauwere internationale samenwerking. “Ik kan mij voorstellen dat de krijgsmachten van bondgenoten tegen dezelfde problemen aanlopen. Door krachten te bundelen kunnen we effectiever en sneller oplossingen aanbieden en daarmee diversiteit stimuleren.”

Boudica

Het project ‘scherfvesten’ kreeg een boost binnen het zogeheten ecosysteem Boudica van het CML. Hierbij werken binnen- en buitenlandse partijen uit de militaire wereld en de industrie samen. Ook  start-ups en kennisinstituten als TNO sloten zich erbij aan. Boudica, vernoemd naar de Keltische koningin, heeft als doel de uitrustingen voor vrouwelijke militairen te verbeteren.

Zo is er sinds kort ook een project gestart, samen met het Korps Mariniers, om de rugzak voor vrouwelijke mariniers in opleiding te verbeteren. De bedoeling is te komen tot een versie die beter bij het vrouwelijke lichaam past. Dit kan helpen om blessures en mogelijk uitval te voorkomen.