Omvangrijk veranderprogramma voor snel en veilig delen van militaire informatie

Het belang van informatiegestuurd optreden (IGO) neemt toe. Dit houdt in dat de operationele krijgsmachtdelen in staat zijn sneller de juiste informatie te verzamelen en te analyseren. Zo kunnen snellere en betere besluiten genomen worden. Met het programma Foxtrot worden tal van eenheden tijdens de eerste fase voorzien van moderne tactische communicatiemiddelen en IT-infrastructuur. Minister Kajsa Ollongren lichtte de Kamer vandaag in over een aantal zaken binnen het programma.

Vergroot afbeelding Een militair achter een beeldscherm.
Beeld ter illustratie.

Alle grote eenheden van de landmacht, de bataljons van het Korps Mariniers, het Defensie Helikopter Commando en de militaire politie-eenheden van de marechaussee zijn bij Foxtrot betrokken. Circa 8.000 voertuigen, 3.500 militairen, 135 vaartuigen en 170 vliegtuigen en helikopters krijgen de nieuwe communicatiemiddelen.

Een van meest omvangrijke projecten is de modernisering van de huidige militaire radio’s (software defined combat net radios). Krijgsmachtdelen gebruiken nu meerdere verschillende typen radio’s. Met de nieuwe radio’s moeten de eenheden onderling probleemloos en beveiligd kunnen communiceren. Niet alleen met elkaar, maar ook met internationale bondgenoten. Over het resultaat van de onderzoeksfase voor dit zogenaamde militair transmissie bouwblok (MTBB) is de Kamer ook geïnformeerd. 

Nederland wil de nieuwe radio’s afnemen bij de Amerikaanse firma L3Harris. Dit is de enige fabrikant die voldoet aan alle gestelde eisen. Bovendien kan L3Harris op korte termijn al leveren. Verwerving gaat via de Amerikaanse regering via zogeheten Foreign Military Sales.

Verbreden verbindingsmogelijkheden

Foxtrot richt zich ook op het verbreden van verbindingsmogelijkheden via civiele standaarden. Het gaat hier bijvoorbeeld om wifi, 4G/5G en satellietcommunicatie. Ook ondersteunende applicaties als het battlefield management system krijgen een upgrade.

In de komende jaren gaat de modernisering van de systemen nog door. Daarnaast bereidt Defensie voer-, vaar- en vliegtuigen voor op de inbouw van de uit Foxtrot verworven middelen. Opleiding en trainingen op het gebied van bijvoorbeeld gebruik en onderhoud vallen ook onder het programma.

Continuïteit

Naast modernisering omvat Foxtrot ook een continuïteitsspoor. Dit omdat operaties in de tussentijd gewoon doorgaan. Technisch verouderde militaire communicatiesystemen ondergaan een vernieuwing, zonder dat het ten koste gaat van inzetbaarheid. Het gaat bijvoorbeeld om grond/lucht radio’s of de NIMCIS-radio’s van de mariniers. De vervangings- en levensduurverlengende projecten in het continuïteitsspoor worden daarom nauw afgestemd met het moderniseringsspoor. Belangrijke uitgangpunten hierbij zijn duurzaamheid en efficiëntie.

Verwerving

Verwerving voor alle projecten gebeurt zoveel mogelijk ‘van de plank’. Dit levert niet alleen voordelen op qua kosten. Ook de levertijd is korter en biedt betere mogelijkheden om systemen met elkaar te integreren. Per project wordt bekeken of en hoe de Nederlandse defensie-industrie hierbij valt te betrekken. Defensie verkent al samenwerkingsmogelijkheden met de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIVD). Een andere optie is dat de militaire organisatie een beroep doet op vertrouwde partnerlanden.

Met de behoeftestelling van het volledige programma is tot € 2,5 miljard gemoeid. De verwachting is dat nog zeker tot 2036 aan het programma wordt gewerkt. Foxtrot heeft daarnaast invloed op verschillende lopende vervangings- en moderniseringsprojecten van Defensie. Ook kent het een directe relatie met het programma Grensverleggende IT (GrIT) en het project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS).