Duikmedisch Centrum

Het Duikmedisch Centrum (DMC) van de Koninklijke Marine is het medisch kenniscentrum voor de duikwereld in Nederland. Het is opgericht in 1966 en gevestigd in Den Helder.

De taken van het DMC zijn:   

  • medisch keuren van marineduikers en onderzeebootbemanningen;
  • geven van duikmedische opleiding en voorlichting; 
  • verrichten van wetenschappelijk onderzoek;  
  • behandelen van slachtoffers van duikongevallen.
Vergroot afbeelding Hyperbare kamer en bedienaar van alle apparatuur.
De marine beschikt over mobiele recompressiekamers, maar heeft in het DMC eigen behandelkamers.

24/7 en 365 dagen per jaar

Duiken brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Het inschatten en het behandelen van eventuele gevolgen is een kerntaak van het DMC.

Heeft u of uw buddy direct hulp nodig? Neem dan contact op met de duikerarts van dienst. Deze is 24/7 en 365 dagen per jaar beschikbaar. Afhankelijk van uw klacht en de mogelijke oplossing zoekt de duikerarts naar maatwerk voor uw probleem.

De marine beschikt over mobiele decompressiekamers en heeft in het DMC eigen behandelkamers. Maar om deze taak 365 dagen per jaar uit te voeren werkt het DMC ook samen met andere behandelcentra in Nederland. Daarom kan de duikerarts van de marine u voor een behandeling naar een ander centrum verwijzen.

Telefonisch spreekuur voor duikers

Voor (aspirant-)duikers of zorgverleners die met duikers te maken hebben houdt het Duikmedisch Centrum een telefonisch spreekuur. U kunt bellen naar (0889) 50 14 17.
Voor duikmedische vragen is het centrum bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 12.00 uur, kies optie 2. Voor spoedgevallen van 8.15 tot 16.30 uur, ’s avonds en in het weekend kies optie 1.
Wat gebeurt er? Een medewerker neemt uw vraag aan en loopt een of meer vragenlijsten door. Die informatie krijgt ook de duikerarts, de arts belt u binnen 3 dagen. Wilt u eerder contact? Geef dat dan meteen aan bij het eerste contact.

Internationale kennis over duiken

Kennis over (militair) duiken wordt wereldwijd gedeeld. Het Duikmedisch Centrum wisselt kennis uit via onderstaande organisaties.

  • Werkgroep Underwater Diving Working Group (UDWG). Wisselt jaarlijks kennis uit over duikmedische aspecten van militair duiken.
  • Werkgroep Submarine Escape and Rescue Working Group (SMERWG) Bespreekt en documenteert de duikmedische aspecten van onderzeebootongevallen.
  • Orgaan van beroepsduikers Diving Medical Advisory Committee (DMAC). Adviseert over duiken op het continentaal plat.
  • European Diving Technology Committee (EDTC). Stelt uniforme Europese keuringsrichtlijnen op en bewaakt de naleving hiervan.

Contactgegevens DMC

Bezoekadres:
Duikmedisch Centrum
Rijkszee- en Marinehaven
Gebouw IJsduiker
1781 ZZ Den Helder

Postadres:
Duikmedisch Centrum
Postbus 10000
1780 CA Den Helder

Telefoon: (0889) 50 14 17