Commandement der Zeemacht Caribisch gebied

De marine draagt bij aan de veiligheid in alle delen van het Koninkrijk der Nederlanden. Ook in het Caribisch gebied. Dit gebeurt vanuit het Commandement der Zeemacht in het Caribisch gebied. Er zijn 2 marinekazernes op Curaçao en 1 op Aruba. Op Sint Maarten is het mariniersdetachement Sint Maarten gevestigd.

Taken in Caribisch gebied

De 800 medewerkers van Defensie in het Caribisch gebied strijden onder meer tegen drugstransporten, illegale visserij en milieudelicten. Ook ondersteunen ze bij reddingsacties op zee en bieden noodhulp bij orkanen en andere calamiteiten.

Commandant in Caribisch gebied

Namens Nederland is de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB) de hoogst verantwoordelijke militair in de Caribische regio. Hij zorgt namens Defensie voor de landsverdediging en handhaving van het internationale recht in de overzeese delen van het koninkrijk. Defensie ondersteunt de civiele autoriteiten in Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

Marinebasis Parera

Centraal op Curaçao ligt Marinebasis Parera. Deze basis huisvest de staf van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB). Parera biedt ook huisvesting aan:

  • een roulerende compagnie van de landmacht. Zij is in eerste instantie in het Caribisch gebied voor een trainingsprogramma. Als het nodig is geeft zij ook humanitaire hulp. Bijvoorbeeld na een orkaanpassage of handhaven van de openbare orde. De compagnie wordt ook ingezet voor ceremoniële taken, zoals bij de Opening der Staten.
  • de bootgroep Curaçao. Deze bootgroep wordt voornamelijk ingezet om allerlei operaties en oefeningen te ondersteunen. Daarnaast kan zij ook strandverkenningen en rivieroperaties uitvoeren.
  • het Kustwachtsteunpunt Curaçao.
  • het Reddings- en Coördinatie Centrum van de Kustwacht Caribisch Gebied.
Vergroot afbeelding Luchtfoto Marinebasis Parera.
Luchtfoto Marinebasis Parera op Curaçao.

Op de basis zijn werkplaatsen waar al het varend en rollend materieel wordt onderhouden. Ook het Operatiecentrum van de marine ligt op Marinebasis Parera. Dit centrum stuurt alle counterdrugsoperaties in het Caribisch gebied aan.

Marinekazerne Suffisant

De opleidingen tot milicien (burger met militaire taken) worden op de Curaçaose Marinekazerne Suffisant gegeven, alsook het Sociaal Vormings Traject (SVT). Daarnaast is de kazerne de basis voor militairen die deelnemen aan (inter)nationale oefeningen en trainingen. Verder is Suffisant gastheer van het Vrijwilligers Korps Curaçao. Deze vrijwilligers zijn inzetbaar voor de handhaving van rust en orde op het eiland.

Carmil
De leden van de Arubaanse en Curaçaose militie (Arumil en Curmil) vormen samen de groep Caribische Militairen (Carmil). Het zijn jongens tussen 18 en 30 jaar, in dienst van de afzonderlijke landen binnen het koninkrijk. Ze staan onder bevel van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied.

Een Carmil-eenheid voert zelfstandig taken uit, bijvoorbeeld bij het handhaven van de openbare orde en bij ceremoniële taken. Ook neemt de eenheid deel aan landmacht- en marineoperaties en beveiligt de Defensieobjecten op de eilanden. Dat laatste gebeurt in nauwe samenwerking met de Defensie Bewaking en Beveiligingsorganisatie.

Marinierskazerne Savaneta

Marinierskazerne Savaneta bevindt zich op Aruba en huisvest het 32e raiding squadron en de Arubaanse Militie (Arumil). Deze bestaan uit een staf, pelotons en ondersteunende eenheden. Het 32e raiding squadron en de Arumil hebben uiteenlopende taken. Daarvoor trainen en oefenen zij in de Verenigde Staten, Frans Guyana, Suriname, Franse eilanden en de Boven- en Benedenwindse Eilanden. Een peloton van de Arubaanse militie bewaakt en beveiligt de kazerne.

Mariniersdetachement Sint Maarten

Mariniersdetachement Sint Maarten (MARNSDET SXM) is de eerst aangewezen eenheid om militaire bijstand te leveren aan Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Het detachement assisteert het lokale gezag op de 3 eilanden en het KWCARIB Steunpunt SXM. Het detachement ondersteunt de Kustwacht Caribisch Gebied (KWCARIB) bij taken als:

  • dienstverlening, opsporing  en handhaving (visserij-inspecties en overige controles op illegale activiteiten);
  • search and rescue (SAR) in het zeegebied bij de bovenwindse eilanden (zoekacties naar drenkelingen of vermiste vaartuigen);
  • het ondersteunen van het Vrijwilligerskorps SXM;
  • de nog nader in te vullen Sociaal Vormende Dienstplicht op Sint Maarten.