Curriculum vitae Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal René Tas

René Tas werd in 1964 geboren in Aardenburg. De loopbaan van Tas bij de Koninklijke Marine begon in 1982 bij het Koninklijk Instituut voor de Marine. Hij voer daarna op Hr.Ms. Callenburgh, Hr.Ms. Isaac Sweers, Hr.Ms. Tromp en Hr.Ms. Witte de With. Met dat laatste fregat nam hij als commandocentrale officier deel aan operatie Sharp Guard in de Adriatische Zee. Daarna werd hij hoofd van de operationele dienst en later eerste officier aan boord van Hr.Ms. Witte de With. Hierbij nam hij onder andere deel aan een missie in de Perzische Golf en het Verre Oosten.

Van 2002 tot 2005 was hij stafofficier strategisch beleid bij de Supreme Allied Commander Europe, waarna hij het commando op zich nam over Hr.Ms. Van Speijk om deel te nemen aan UNIFIL Maritiem.

Na een plaatsing bij de Defensiestaf kreeg hij in 2010 als kapitein ter zee het commando over Hr.Ms. Tromp. Het schip nam onder zijn commando deel aan een missie bij de kust van Libië en de anti-piraterij operatie Ocean Shield. Het bracht ook een term door in het Caribisch gebied.

Hierna werd hij achtereenvolgens geplaatst bij de directie Aansturen Operationele Gereedheid van de Defensiestaf en bij de Hoofddirectie Beleid, bevorderd tot commandeur, als directeur Integraal Beleid.

Van 2018 tot 2021 werkte Tas in de rang van schout-bij-nacht bij het hoofdkwartier van de NATO Supreme Allied Commander Transformation in de Verenigde Staten.

Sinds 9 september 2021 voert Tas als vice-admiraal het commando over de zeestrijdkrachten en vervult hij de functie van Admiraal Benelux.

Vice-admiraal Tas is getrouwd met Petra. Zij hebben 3 kinderen.