Defensie opent Kennis Centrum Schieten voor hervorming schietbeleid

Meer veiligheid bij schietactiviteiten en nog beter getrainde schutters. Dat zijn de belangrijkste doelen van het nieuwe Joint Kennis Centrum Schieten (JKC) Klein Kaliber Wapens in Amersfoort. Het centrum moet het schietbeleid van Defensie eenduidiger maken en schietopleidingen verbeteren. Vandaag werd het JKC officieel geopend door staatssecretaris Christophe van der Maat.

De medewerkers van het nieuwe kenniscentrum gaan  de voorschriften opstellen voor het gebruik van klein kaliber wapens bij Defensie. Hieronder vallen onder andere persoonlijke geweren en pistolen, maar ook machinegeweren.

Op dit moment verschillen de voorschriften voor het gebruik van deze wapens nog per operationeel commando. Dit kan incidenteel gevaarlijke situaties opleveren, bijvoorbeeld bij gezamenlijke oefeningen en uitzendingen.

Schietsimulatoren

Het JKC stelt verder nieuwe methoden en procedures op voor de schietoefeningen van militairen. De medewerkers adviseren bijvoorbeeld over de aanschaf van schietsimulatoren. Het doel is om de capaciteit en de kwaliteit van de opleidingen te vergroten. Op termijn moet Defensie daardoor over meer en beter getrainde schutters beschikken.

Het kenniscentrum krijgt ook een rol bij onderzoeken naar schietincidenten.

Monsterklus

Van der Maat sprak bij de opening alle medewerkers van het JKC toe. Hij benadrukte hoe belangrijk de hervorming van het schietbeleid bij Defensie is. “Eenduidig, eenvoudiger, overzichtelijk en Defensiebreed beleid moet een einde maken aan de versnippering. Jullie stellen en bewaken de grenzen.”

Het vergroten van de capaciteit bij schietopleidingen noemde hij een monsterklus. “We willen meer militairen opleiden. En vanwege de toenemende dreiging willen we ook dat ze meer gaan oefenen. Dat is dubbelop, terwijl we nu al tegen de grenzen aanlopen. Jullie staan voor een belangrijke taak.”