Defensie voortaan beter geïnformeerd en voorbereid bij rampen en crises

Sneller hulp van Defensie bij bijvoorbeeld een natuurramp, aanslag of uitval van infrastructuur. Dat maakt het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) mogelijk. De marechaussee maakt al sinds 2020 gebruik van dit systeem. Nu sluiten ook andere defensieonderdelen er op aan. Defensie en het Nationaal Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) legden dat vandaag contractueel vast.

Vergroot afbeelding Door militairen snel opgezette veerverbinding verplaatst zwaar voertuig over rivier.
Door militairen snel opgezette veerverbinding om zwaar materieel voor nooddam te vervoeren.

Via het LCMS kunnen organisaties gelijktijdig informatie uitwisselen. Dat leidt tot snellere besluitvorming. Op dit moment zijn meer dan 80 organisaties aangesloten op het systeem, waaronder alle 25 veiligheidsregio’s. Dat geldt ook voor een groot deel van de Waterschappen, het Nationaal CrisisCentrum (NCC) en het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC).

Wateroverlast in Limburg

Via het LCMS wisselden deze organisaties recent nog informatie uit over de wateroverlast in Limburg. Het leverde een beter beeld op van de actuele situatie en van de bijdrage van Defensie.

De marechaussee gebruikte dit systeem al langer en deelde zo informatie met partners, zoals de politie.

De andere defensieonderdelen sluiten binnenkort ook aan. Tot nu toe maakten deze onderdelen zo nu en dan al gebruik van het LCMS, maar slechts als gast. Voortaan kan dat structureel op een eigen omgeving.

Informatiegestuurd optreden

Goede informatievoorziening is bij een crisis of ramp essentieel. Defensie wil informatiegestuurd optreden. Dat betekent dat de krijgsmachtdelen in staat moeten zijn snel de juiste informatie te verzamelen en te analyseren. Het LCMS draagt hier positief aan bij. Dat komt omdat relevante (geografische) informatie in het systeem is terug te vinden. Daarnaast kan elke organisatie de informatie aanpassen aan de specifieke aard van het incident of evenement.