Weekoverzicht Defensieoperaties

Mariniers en het C-130-transportvliegtuig staan paraat in Nederland. Eerder was dat op Cyprus. De militairen en het luchtmachtdetachement zijn binnen 72 uur in te zetten in het Midden-Oosten. Dit als de situatie daar verder verslechtert. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 6 en met 12 december 2023.

Vergroot afbeelding Zr.Ms. Holland op zee.
Zr.Ms. Holland (archieffoto).

Het conflict tussen Hamas en Israël gaat naar verwachting nog enige tijd duren. De zogeheten Joint Task Force keerde daarom deels terug. Dit om voor een langere periode gereed te staan voor evacuaties of ondersteuning van humanitaire hulp. (Zie het nieuwsbericht.)

Zr.Ms. Holland vaart nog wel in het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Het patrouilleschip biedt ondersteuning in het geval van evacuaties uit de regio. Een andere optie is een bijdrage te leveren aan een maritieme corridor voor de toevoer van hulpgoederen over zee.

Verder is er in Libanon uit voorzorg een Defensieteam. Dit vanwege de oplopende spanningen tussen het noorden van Israël en het zuiden van Libanon. De militairen ondersteunen de Nederlandse ambassade in Beiroet als de veiligheidssituatie in Libanon daarom vraagt. Een team van Defensie ondersteunt ook de ambassade in het Egyptische Caïro.

10 Nederlandse militairen werken al langer als waarnemer in de grensgebieden tussen Israël en Libanon en Israël en Syrië. Dit doen ze voor de United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO). Ondanks beperkingen gaat het werk waar mogelijk door. Voor UNTSO zijn nog 2 militairen geplaatst op het hoofdkwartier in Jeruzalem.

Een Nederlandse genderadviseur werkt voor de United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil) op het hoofdkwartier in het Libanese Naqoura. Binnen de mogelijkheden gaan ook hier de werkzaamheden door.

In Jeruzalem en Ramallah zijn 6 Nederlanders betrokken bij de United States Security Coordinator (USSC). Het gaat om 2 burgers en 4 militairen. De missie richt zich op het professionaliseren van de Palestijnse veiligheidssector. USSC probeert bij te dragen aan de levensvatbaarheid van een stabiele Palestijnse staat. De VS coördineren de missie. Alle militairen maken het goed, maar hebben soms minder bewegingsvrijheid.

Staat van Hormuz

België en Nederland voeren een half jaar het commando over de European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASoH) Deze Europese maritieme missie is in 2020 gestart vanwege oplopende spanningen in de Golfregio. EMASoH richt zich op het verminderen van die spanningen. Door een beeld op te bouwen van wat er gebeurt in de regio, draagt de missie ook bij aan een veilige doorvaart voor civiele schepen. (Zie het nieuwsbericht.)

Escorte Russen

De Koninklijke Marine escorteerde een Russisch vlootverband op de Noordzee. Dat gebeurde met het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Ruyter en een NH90-maritieme gevechtshelikopter. (Zie het nieuwsbericht.)

Vergroot afbeelding Militairen EfP met matereel op een tafel in Rukla.
Afvaardiging van de Zr.Ms. Vlaardingen op bezoek bij EfP in Rukla.

Litouwen en Zr.Ms. Vlaardingen

De Nederlandse militairen in Litouwen namen een kijkje bij de marinecollega’s aan boord van Zr.Ms. Vlaardingen. De mijnenjager lag namelijk in de Litouwse haven Klaipeda. De Vlaardingen vaart sinds 4 maanden voor de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1. Dit vlootverband richt zich op mijnenbestrijding in en rond de Oostzee, op de Atlantische Oceaan en op de Noordzee.

De visite kreeg uitleg over de taken tijdens deze inzet. Andersom ging een afvaardiging van de Vlaardingen naar Rukla.

Nederland draagt in Litouwen sinds 2017 bij aan de vooruitgeschoven aanwezigheid (enhanced Forward Presence) van de NAVO. Nederland levert momenteel 270 tot 300 militairen. De internationale troepenmacht is in het Baltische land om te laten zien dat de NAVO hier paraat staat en solidair is met de Litouwse bevolking.

Trainingen aan Oekraïne

Binnen Operatie Interflex voorzien Nederlandse trainers Oekraïense rekruten in het Verenigd Koninkrijk van een basisopleiding. Dat gebeurt op grote schaal. De Oekraïense militairen krijgen onder meer les in tactiek, schieten, wapenkennis en het omgaan met explosieven. Na de 5 weken durende opleiding vertrekken zij naar het front.

5 F-16 gevechtsvliegtuigen doen dienst in het F-16 trainingscentrum in Roemenië. De toestellen zijn bedoeld om Oekraïense vliegers op te leiden, maar ook Roemeense.

Nederlandse militairen trainen ook Oekraïense eenheden in Duitsland. Dat gebeurt onder de vlag van de Europese trainingsmissie EUMAM. Wapenhandelingen, optreden in verstedelijkt gebied en commandovoering staan hierbij centraal. Defensie levert voor EUMAM ook 2 officieren aan het hoofdkwartier in Brussel. Voor de missie werken verder 6 militairen bij het Special Training Command in het Duitse Strausberg en 1 in het Poolse Zagan. Deze officier werkt bij het Combined Arms Training Command.

Daarnaast levert Nederland enkele militairen voor het hoofdkwartier van de Amerikaans geleide Security Assistance Group Ukraine (SAG-U) en voor het International Donor Coordination Centre (IDCC) in het Duitse Wiesbaden. Hierbij wordt samengewerkt met vooruitgeschoven logistieke werklocaties in het Poolse Rzeszow, waar ook enkele Nederlandse militairen werken.

Verdediging NAVO-grondgebied

De krijgsmacht stelt schepen, landmachteenheden en vliegtuigen beschikbaar voor de eerste hoofdtaak van Defensie: bondgenootschappelijke verdediging van het NAVO-verdragsgebied. Bekijk het overzicht van de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO.

Lopende operaties buitenland:

  • In Bosnië en Herzegovina levert een compagnie mariniers een bijdrage aan de EU-missie EUFOR Althea. De eenheid heeft meerdere taken: van patrouilles tot ‘crowd and riot control’, en als snelle eenheid om ergens in het land steun te verlenen. Verder zijn er oefeningen met de Bosnische krijgsmacht. Ook werken 4 Nederlandse stafofficieren en een inlichtingenteam in het land. Zij leveren een bijdrage aan het hoofdkwartier van EUFOR Althea, om de missie goed aan te sturen.
  • Vanuit Erbil werken nu nog 3 Nederlandse militairen als adviseur voor de Koerdische strijdkrachten in de strijd tegen ISIS. Aan het hoofdkwartier van de missie (Operation Inherent Resolve) in Koeweit zijn ook 2 Nederlandse stafofficieren toegevoegd. Daarnaast is er 1 gestationeerd in Bagdad. Nederland neemt in Irak verder met 5 militairen deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO (NATO Mission in Iraq). Die is bedoeld om de veiligheidssector te adviseren. Het National Support Element ondersteunt de inzet zowel in Bagdad als in Erbil.
  • Militairen van het Fleet Marine Squadron van de Koninklijke Marine vormen de zogenoemde vessel protection detachments. Die beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij.
  • Nederlandse militairen leveren eveneens een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) en Qatar (Operation Inherent Resolve).

Operaties/acties binnenland:

  • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie vernietigde afgelopen week 35 explosieven in het hele land.
  • De bewaking van het luchtruim van Nederland gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging van de hele Benelux wordt gebruikgemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij België.
  • Defensie draagt bij aan de opvang van Oekraïense en Afghaanse vluchtelingen en asielzoekers uit andere landen. Dat gebeurt in Zeist en op Legerplaats Harskamp in Ede.
  • Defensiecomplex Vriezenveen verzorgt opslag en overslag van goederen die wachten op overdracht aan Oekraïne. Dat gebeurt op verzoek van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat.
  • Defensie helpt bij de terugverplaatsing van een Amerikaanse helikopterbrigade. Dat gebeurt via de haven van Vlissingen.
  • Defensie ondersteunde de opening van een nieuw bezoekerscentrum op de Amerikaanse begraafplaats Margraten. De explosieven opruimingsdienst controleerde de omgeving op verdachte objecten. De Koninklijke Marechaussee was verantwoordelijk voor de beveiliging.