Nederland bedankt zijn veteranen

“Als militair kiest u ervoor iets te betekenen voor ons land en bij te dragen aan een veiligere wereld. Dat is nobel. Dat vergt lef. En dat verdient ons aller respect en waardering.” Deze dankwoorden richtte minister Kajsa Ollongren aan 70 veteranen die vandaag op Nederlandse Veteranendag in Den Haag een onderscheiding ontvingen.

Vergroot afbeelding Malieveld tijdens Veteranendag.
Het Malieveld liep al snel vol met publiek en veteranen.

De woorden gelden voor alle 100.000 veteranen die vandaag door Nederland werden bedankt. Dat bleek wel uit het massaal toegestroomde publiek in de Hofstad. Samen met kijkers thuis beleefden zij een feestelijke dag voor serieuze inzet. Met bijzondere verhalen uit missiegebieden, een defilé, een eerbetoon in de lucht en een grote bijeenkomst op het Malieveld.

Vergroot afbeelding Rij veteranen staan klaar om hun onderscheiding te ontvangen..
70 veteranen ontvingen vandaag hun onderscheiding.

Middelpunt van de belangstelling

Een hoogtepunt van Veteranendag was natuurlijk het Nationale Defilé voor koning Willem-Alexander. Hierin liepen bijna 4.000 veteranen en militairen mee. Nieuw dit jaar was dat de detachementen op het centrale deel van het Malieveld werden onthaald en welkom geheten. Van begin tot eind in het middelpunt. Dat gold ook voor hen die meeliepen vanuit de politie, douane of het Leger des Heils.

Het eerbetoon met een flypast trok ook de aandacht. De vliegtuigen en helikopters tekenden zich af tegen een strakblauwe lucht. Net als de vele vlaggen die na een oproep door heel het land te zien waren. Samen met de witte anjers op kleding vormde het een feestelijk dankjewel.

Vergroot afbeelding Veteranen omhelzen elkaar.
Naast respect en waardering, is ook het weerzien met elkaar onbetaalbaar.

Medailles voor veelzijdige inzet

“Achter uw uniformen gaat een veelheid aan missies schuil”, benadrukte Ollongren dan ook tijdens de medaille-uitreiking ‘s ochtends, “Een veelheid aan landen, mandaten, opdrachten en ervaringen. Een veelheid aan veelzijdige en kleurrijke mensen. Met ieder uw eigen verhaal.” De minister lichtte er enkele bijzondere uit.

Srebrenica

Zo ontvingen Ronald Klein en Erik van der Linden alsnog het Ereteken voor Verdienste in Brons uit handen van premier Rutte. Vorig jaar konden zij er niet bij zijn, toen hun Dutchbat III-eenheid deze onderscheiding ontving. Dat was op de dag dat de premier namens de Nederlandse regering excuses maakte aan de Srebrenica-veteranen.

Oekraïne

Kapitein Jessica van der Ster nam in 2022 deel aan de tweede missie van het Forensisch Opsporingsteam van de Koninklijke Marechaussee in Oekraïne. Ollongren: “Met respect en grote waardering overhandig ik u de Herinneringsmedaille voor Internationale Missies, met de speciale gesp: Forensische Opsporing ICC.”

Mali

Ook luitenant-generaal Kees Matthijssen ontving dit ereteken, maar dan voor zijn inzet als commandant van 14.000 militairen in Mali. “Uw laatste van vele complexe missies”, stipte Ollongren aan. “Namens de Nederlandse staat wil ik u van harte danken voor uw leiderschap en toewijding.”

Nieuw-Guinea

Krijn Dees diende in 1960 voor 9 maanden op Zr.Ms. Karel Doorman in de wateren rond voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim reikte hem het Nieuw-Guinea Herinneringskruis uit.

Afghanistan

Lydia Jager ontving het Draaginsigne Gewonden uit handen van Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Frank van Sprang. In 2009 werd de helikopter waarin Jager zat in Afghanistan beschoten. Ollongren: “Iedereen overleefde, maar de mentale wonden blijven. Ook omdat u in de nasleep onvoldoende steun kreeg, wat mij zeer spijt.”

Vergroot afbeelding 7 decorandi die door de minister werden aangehaald worden begeleid.
7 decorandi die door de minister werden aangehaald worden begeleid.

Dankjewel aan thuisfront

Daarna reikte Van Sprang de Witte Anjer uit aan mevrouw Steijn-Poot. Zij is de echtgenote van overste Remco Steijn die 8 missies op zijn naam heeft staan. “Via u wil ik alle partners, kinderen, familie en vrienden van onze veteranen van harte bedanken voor hun grote bijdrage”, aldus Ollongren. “Zonder uw steun is er geen inzet.”

Vergroot afbeelding Flypast veteranendag.
De flypast in de lucht kon niet ongezien voorbijgaan. Hier PC-7-lesvliegtuigen van de luchtmacht, voorafgegaan door een Spitfire van weleer.