Logistiek Centrum Woensdrecht

Het personeel van de luchtmacht moet kunnen vertrouwen op goed materieel. Het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) zorgt hiervoor. Het is verantwoordelijk voor het onderhoud, het materieelbeheer en programma management bij de Koninklijke Luchtmacht. Voor dit onderhoud voldoet de organisatie aan verschillende kwaliteitsnormen. Daarnaast ondersteunt het bedrijf de marine, landmacht en marechaussee bij de uitvoering van operationele taken.

Inspecties en reparaties

Militaire voertuigen en apparatuur worden regelmatig gecontroleerd. Het LCW:

  • voert inspecties, reparaties en gangbaar onderhoud uit aan de vliegtuigen en helikopters van Defensie;
  • onderhoudt de systemen van de luchtverkeersbeveiliging, radarapparatuur en radio- en satellietverbindingen;
  • installeert apparatuur in militaire voertuigen.

Hoogwaardig onderhoud

Daarnaast voert het LCW hoger luchtvaartonderhoud uit, bijvoorbeeld aan het F-35-gevechtsvliegtuig. Dit is preventief onderhoud en correctief onderhoud, om kapotte onderdelen te voorkomen of te herstellen. Ook verbeteringen aan vliegtuigen en helikopters gebeuren bij het LCW. 

Vliegtuigen bergen

Het bergen van vliegtuigen is ook een taak van het LCW. Het kan dan gaan om luchtmachtvliegtuigen die een noodlanding hebben gemaakt. Maar ook om gevonden toestellen uit de Tweede Wereldoorlog.

Materieelbeheer

Een andere taak van het LCW is het opslaan en beheren van materieel. Daarbij hoort ook het bevoorraden van andere vliegbases in Nederland en missiegebieden. Vanaf 2019 neemt het LCW ook de opslag, verzending en beheer van de reserveonderdelen voor alle F-35 toestellen in Europa voor haar rekening. Daarnaast gaat het LCW de motoren van het toestel onderhouden en testen.

Kwaliteitsnormen

Er gelden strenge eisen voor het onderhoud, beheer en de distributie van luchtvaartsystemen en luchtvaartonderdelen. Het LCW voldoet aan de volgende kwaliteitsnormen:

  • voor werkzaamheden aan grondgebonden communicatiesystemen (de ISO 9001 norm);
  • voor de geaccrediteerde laboratoria K128 en K136 (de ISO 17025 norm);
  • voor hoger luchtvaartonderhoud (de Militaire Luchtvaarteis 145);
  • voor de logistiek van vliegende wapensystemen (de Militaire Luchtvaart Eis Distribution & Supply Organisation);
  • op het gebied van arbo en milieu.