Bullenparade: "KMA moet officieren nog beter voorbereiden op oorlog met reële vijand"

Defensie is zo’n 150 officieren rijker. De geslaagde cadetten kregen vandaag hun diploma op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Na de uitreiking gooiden zij traditioneel hun petten in de lucht. De militairen gaan aan de slag bij de landmacht, luchtmacht en marechaussee.

“De bul staat symbool voor bekroning op studieresultaten en vertrouwen in uw karakter, leidinggevende capaciteiten, fysieke en mentale weerbaarheid en aanpassingsvermogen”, zei commandant KMA kolonel René Baksteen. Hij noemde dat kerncompetenties voor iedere officier en het fundament voor het functioneren in de krijgsmacht. “Nodig om te strijden voor een wereld waarin mensen in vrede en vrijheid kunnen leven.”

Volgens Baksteen is dat actueler dan ooit, doelend op de oorlog in Oekraïne. “Die leidt hoe wrang het ook klinkt inmiddels tot groei van onze krijgsmacht.” Dat zorgt volgens hem voor kansen maar schept ook verwachtingen. “Om te denken en doen vanuit de urgentie om plannen te maken. En die om te zetten in daden en gevraagde operationele inzet. Dit vanuit de overtuiging dat wij inzetgereed zijn voor een volgend conflict dat ons misschien wel wordt opgedrongen”, aldus Baksteen.

Verlengstuk politiek

Hij noemde Defensie het verlengstuk van de politiek. Als diplomatie faalt, zijn vaak de militairen aan de beurt om democratische waarden en soevereiniteit te waarborgen of terug te winnen.” Hij pleitte voor meer aandacht om eenheden inzetgereed te maken. “Focus en mindset zal ons helpen bij het herstellen van kennis over het optreden op het gevechtsveld.” Daarmee stak Baksteen ook de hand in eigen boezem. Hij vindt dat de KMA meer verantwoordelijkheid moet nemen om officieren nog beter voor te bereiden op oorlog met een reële vijand.

Opereer met integriteit

Baksteen riep zijn toehoorders op na te denken over welke bijdragen zij gaan leveren. Dit om Defensie te laten groeien en de beste officier te worden die de krijgsmacht nu en in de toekomst nodig heeft. De kolonel stelde dat er veel van hen wordt verwacht, maar stak hen ook een hart onder de riem: “Vertrouw op jezelf en anderen en opereer met integriteit. Blijf jezelf en zorg voor een veilige (werk)omgeving. Zorg ervoor dat de mensen die aan je worden toevertrouwd zich kunnen ontwikkelen. Luister naar je mensen en dien de militairen die op je rekenen als het spannend wordt.”

De Koninklijke Militaire Academie leidt al bijna 200 jaar officieren op. Sinds 2005 is de academie onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie.