Dienjaar Defensie in trek

Het Dienjaar dat in september start, is in trek. Inmiddels hebben zich al 309 mensen aangemeld voor de eerste lichting van 125 plekken. Een deel van de jongeren valt af tijdens de psychologische selectie en medische keuring. Wie is goedgekeurd, maar voor wie geen plek is, wordt doorgeleid naar de volgende lichting.

Het idee van het Dienjaar is dat met name jongeren ervaring kunnen opdoen bij Defensie. Dat zou moeten gebeuren in een tussenjaar na hun middelbare school of vervolgopleiding.

Deelname vrijwillig

Defensie kampt onder meer vanwege krapte op de arbeidsmarkt met veel vacatures. Zodoende worden de bestaande wervingsinspanningen geïntensiveerd, maar is ook besloten tot de invoering van een Dienjaar. In eerste instantie jongeren, maar ook mensen met werkervaring (zij-instromers) kunnen kennismaken met Defensie. Hier krijgen ze de kans zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen en bij te dragen aan onze veiligheid. In tegenstelling tot de vroegere dienstplicht is deelname vrijwillig.

Volwaardige collega

Na een korte opleiding worden de deelnemers als militair ingezet. Ze draaien mee als volwaardige collega’s met een passend salaris. Het dienjaar is mogelijk een opmaat naar een vaste baan bij Defensie. De hoop is dat veel deelnemers na het Dienjaar bij Defensie willen blijven, als beroepsmilitair, burger of reservist.

Defensie liet zich voor dit initiatief onder meer inspireren door Zweden. Een soortgelijk programma zorgde hier voor een forse toename van de bezetting op militaire functies. Naast de vulling van Defensie en de professionele en persoonlijke ontwikkeling van deelnemers is het Dienjaar van maatschappelijk belang. Dit vanwege de focus op onze nationale veiligheid. Het verbinden van mensen uit alle hoeken van de samenleving met de krijgsmacht is een belangrijk streven.

Op termijn 1.000 per jaar

In april start de selectie voor de 125 die in februari 2024 aan het Dienjaar beginnen. De instroom neemt geleidelijk toe. Vanaf september 2025 komen 4 keer per jaar 250 vrijwilligers op.