Defensie versterkt gevechtskracht landmacht

Defensie versterkt de gevechtskracht van de landmacht met raketartillerie en mobiele luchtverdediging. Met raketartillerie kunnen eenheden het gevecht over grotere afstand beter voeren dan nu. Met de luchtverdediging zijn eenheden beter beschermd van dichtbij. Deze te verwerven middelen zijn voor de gemechaniseerde en gemotoriseerde brigades. Hiermee geeft Defensie verdere invulling aan de eisen die de NAVO aan gevechtsbrigades stelt. Bovendien komen er 10 extra Pantserhouwitsers. Dat schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag aan de Kamer.

Vergroot afbeelding Archieffoto uit 2016: militairen, gecamoufleerd en bewapend, poseren bij een tank.
Archieffoto uit 2016 van militairen van de Gemechaniseerde Brigade. De gevechtskracht van onder meer deze brigade wordt versterkt.

Op dit moment beschikt de landmacht over Pantserhouwitser 2000 systemen met een bereik van circa 40 kilometer. Met de nieuwe raketartillerie is dat meer dan 70 kilometer. Zo kunnen  eenheden over grote afstand vijandelijke luchtverdedigings- en vuursteunsystemen uitschakelen.

Met GPS-geleide raketten zijn ook hoofdkwartieren, logistieke knooppunten en voorraden van een opponent aan te vallen. Dat gebeurt met grote precisie, over grote afstand en onder alle omstandigheden. Defensie beschikt sinds 2004 niet meer over raketartillerie, maar de oorlog in Oekraïne onderstreept wel de noodzaak ervan.

Het aanschafproject omvat grondgebonden raketlanceersystemen inclusief dragende voertuigen, wapensysteem-gebonden IT, simulatiesystemen en raketten voor inzet, opleiden en trainen.

Vergroot afbeelding Archieffoto van gecamoufleerde militairen met wapen in de aanslag.
Archieffoto van militairen van 13 Lichte Brigade tijdens een oefening.

Nieuw luchtverdedigingssysteem

Defensie vervangt daarnaast de short range-luchtverdedigingssystemen. Ze naderen het einde van hun operationele levensduur en hebben een bereik van slechts enkele kilometers. Met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van luchtdreiging, is dat te kort. Bij het nieuwe mobiele luchtverdedigingssysteem Short Range Air Defence (SHORAD) is dat beduidend meer. Het biedt bescherming tegen dreigingen als vijandelijke helikopters, vliegtuigen, drones en kruisraketten.

Een SHORAD-wapenplatform bestaat uit 4 hoofdcomponenten: een dragend voertuig, de raketten, de radar en informatietechnologie voor de command en control van het systeem. Het platform is zelfstandig in te zetten of in groter verband met meerdere SHORAD-systemen en samen met luchtverdedigingssystemen voor de middellange afstand.  

De raketartillerie en luchtverdedigingssystemen zijn voor 13 Lichte Brigade en 43 Gemechaniseerde Brigade. Door de toevoeging van raketartillerie en luchtverdedigingssystemen zijn de brigades in staat beter hun werk te doen. Ze kunnen daarmee dichterbij verdedigen en op grotere afstand aanvallen.

Vergroot afbeelding Een Pantserhouwitser in 2020 in een donker Litouwen.
Een Pantserhouwitser in 2020 in Litouwen.

Extra Pantserhouwitsers

Zoals in de Defensienota aangekondigd haalt de krijgsmacht 10 pantserhouwitsers uit de opslag. Dan zijn ze allemaal in gebruik. Daarmee beschikt de organisatie over 46 stuks van dit zware geschut. Dat betekent dat Defensie in 2024 4 in plaats van 3 pantserhouwitser-batterijen heeft. Om over betere en snellere doelinformatie te beschikken schaft Defensie ook extra sensoren aan. Het gaat dan om Multi Missie radars en onbemande vliegtuigen. Daarnaast versterkt Defensie navenant de bijbehorende ondersteunende logistieke, geneeskundige en herstelcapaciteiten.

Geloofwaardige afschrikking

Met de investeringen beschikken gemechaniseerde brigade en gemotoriseerde brigade straks elk over een afdeling artillerie met raketsystemen, pantserhouwitsers en sensoren (Multi Missie Radar en Unmanned Aerial Vehicles) én over een luchtverdedigingsbatterij. Die laatste bestaat dan uit wapensystemen voor de middellange en korte afstand en Nederlandse Multi Missie Radars.

De versterkingen van beide brigades is cruciaal voor een geloofwaardige afschrikking en om het gevecht te voeren.