Geluidbelasting rondom Vliegbasis Leeuwarden in 2022

Het rapport 'De geluidbelasting rondom Vliegbasis Leeuwarden' geeft een kort overzicht van de uitgangspunten voor en de resultaten van de berekening van de geluidbelasting rondom Vliegbasis Leeuwarden. In dit rapport staat onder meer een overzicht van de samenstelling van het vliegverkeer in de afgelopen 5 jaar.