Commandant Luchtstrijdkrachten

De Commandant Luchtstrijdkrachten heeft de leiding over de Koninklijke Luchtmacht. Zijn belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat luchtmachteenheden klaar zijn voor inzet. De commandant is verantwoordelijk voor het voorbereiden, leiden en beëindigen van operaties. Hij rapporteert aan de Commandant der Strijdkrachten (CDS). Sinds 10 juni 2016 is luitenant-generaal Dennis Luyt Commandant Luchtstrijdkrachten.

Vergroot afbeelding Portretfoto Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt.
Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt

Leiden van luchtoperaties

De Commandant Luchtstrijdkrachten geeft op verzoek van de CDS leiding aan luchtoperaties. Dit gebeurt samen met andere onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht of buitenlandse militaire eenheden.

Verder ondersteunt hij op verzoek van de CDS civiele autoriteiten, zowel in Nederland als in het buitenland. Daarbij kan het gaan om ondersteuning bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, patiëntenvervoer of brandbestrijding.

Meer informatie over de achtergrond en carrière van luitenant-generaal Luyt in onderstaand CV.