Curriculum vitae Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal André Steur

Luitenant-generaal André Steur werd op 17 april 1970 geboren in Apeldoorn. Hij begon zijn militaire loopbaan in 1988 met een studie Bedrijfskunde aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Na afronding van de KMA volgde hij in 1993 de opleiding tot jachtvlieger op Sheppard Air Force Base in de Verenigde Staten In 1994 behaalde Steur het Groot Militair Brevet en aansluitend volgde hij de initiële opleiding tot F-16 vlieger in Tucson, Arizona.

Na terugkeer in Nederland werd hij geplaatst bij het 312 Fighter Squadron op vliegbasis Volkel. Hij zette daar zijn F-16 opleiding voort. In 1995 behaalde hij de ‘combat ready’ status. In de periode van 1995 tot 2003 werd Steur diverse malen uitgezonden naar onder andere Bosnië, Kosovo en Afghanistan.

In 2001 volgde hij de opleiding tot F-16 wapeninstructeur. Steur slaagde cum laude voor de Fighter Weapons Instructor (FWIT) Course en won awards zoals beste Overall, Air-to-Air en Air-to- Surface student. Vervolgens werd hij als vluchtcommandant geplaatst bij het 312 Squadron.

Na afronding van de majoorscursus in 2003, werd hij geplaatst bij het 77th Fighter Squadron op Shaw Air Force Base in de Verenigde Staten. Als Ops-Officier van een Amerikaans Block-50 CJ squadron, met 27 F-16’s en een jaarlijks vliegprogramma van om en nabij de 8.000 uur, was hij verantwoordelijk voor de opleiding, training en inzet van de eenheid.

Na terugkomst in Nederland in 2006 volgde een aanstelling bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO) in Den Haag als Hoofd Operatiën van het Projectbureau ‘Vervanging F-16’. In deze periode was Steur onder andere projectleider van de Kandidatenevaluatie 2008, hoofd van het Operational Analysis Team F-35 en verantwoordelijk voor de voorbereidingen van de OT&E F-35.

Van augustus 2009 tot juli 2010 volgde Steur de Hogere Stafvorming aan het Instituut Defensie Leergangen (IDL) in Rijswijk. Aansluitend keerde hij terug op vliegbasis Volkel, als Commandant van het 312 Squadron, onder gelijktijdige bevordering tot luitenantkolonel. In deze periode was Steur onder andere projectofficier en Commandant van een grootscheepse deployment naar Alaska, in het kader van de oefeningen Distant Frontier en Red Flag Alaska.

In 2011 kreeg hij het commando over het 313 Fighter Squadron. Kort na zijn aanstelling volgde een uitzending als Detachementscommandant en operationeel vlieger naar Italië, in het kader van de NAVO-Operatie ‘Unified Protector’ boven Libië.

In september 2011 werd Steur Plaatsvervangend Commandant Operatiën van vliegbasis Volkel. In deze periode was hij tevens projectleider van de omvangrijke reorganisatie van de vliegbasis als gevolg van de Beleidsbrief 2011.

In 2012 volgde een plaatsing in de rang van kolonel bij de Directie Plannen. Als Hoofd van de afdeling Integrale Plannen en Coördinatie was Steur onder andere verantwoordelijk voor de defensiebrede planvorming.

In december 2014 keerde Steur terug op Volkel, ditmaal als Commandant Vliegbasis. Deze periode op Volkel stond met name in het teken van de operaties boven Irak en Syrië tegen IS en de sterkere verankering van Volkel in de omgeving.

Begin 2016 volgde de bevordering tot Commodore plaatsing op het Hoofdkwartier van het Commando Luchtstrijdkrachten als Directeur Operaties. Naast de verantwoordelijkheid voor de veelvuldige inzet van nagenoeg alle wapensystemen van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) in die periode, had Steur een actieve rol in de ontwikkeling van de (visie op) de vijfde generatie luchtmacht.

In april 2019 is Steur, onder gelijktijdige bevordering tot generaalmajoor, begonnen als Directeur Operationeel Beleid & Plannen bij het Directoraat-Generaal Beleid. Binnen deze nieuwe directie werd de basis gelegd voor Krijgsmachtontwikkeling. Daarnaast hadden Steur en zijn team een belangrijke rol in het oplopen van de Defensienota 2-22, de maatregelennota en de daaruit voortvloeiende (materieel)producten.

Sinds 14 april 2023 is Steur, onder gelijktijdige bevordering tot luitenant-generaal, benoemd tot Commandant Luchtstrijdkrachten.

Luitenant-generaal Steur is getrouwd met Ronda. Zij hebben 2 zonen, Ronan en Kian.