Eichelsheim bespreekt in Rotterdamse haven mogelijkheden voor overslag militair materieel

Defensie zoekt naar nauwere samenwerking met civiele partners, waaronder havenbedrijven en transportbedrijven. Dit is belangrijk omdat als het nodig is militaire eenheden en materieel snel en ongehinderd Nederland binnen moeten kunnen komen. Om het belang van deze samenwerking te benadrukken en te bespreken was Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim samen met Commandant Defensie Ondersteuningscommando luitenant-generaal Jan-Willem Maas gisteren op bezoek bij Rotterdam World Gateway.

Om het eigen grondgebied en dat van NAVO-bondgenoten te verdedigen is gegarandeerde militaire mobiliteit essentieel. Nederland heeft hier een essentiële rol in, het moet ervoor zorgen dat eigen eenheden en die van NAVO-bondgenoten zich op een veilige en efficiënte manier in en door Nederland kunnen verplaatsen. Ook dit draagt bij aan de de zogenaamde afschrikking, omdat je hiermee laat zien snel en veel eenheden in te kunnen zetten.

Defensie streeft naar zogeheten assured acces in een aantal havens in Nederland. Dat wil zeggen dat de organisatie daar onder alle omstandigheden gebruik van kan maken. Dat is belangrijk, zowel bij nationale als internationale operaties.

Roll on roll off

In de Eemshaven en in de haven van Vlissingen kan dit al. De beide locaties zijn vooral geschikt voor roll on roll off. Daarbij rijden voertuigen aan de ene kant een schip op en aan de andere weer af. Daar is dus voldoende in voorzien. Daarom is er in Rotterdam vooral behoefte aan overslag van containers, vaak ook met munitie.

Rotterdam World Gateway (RWG) is een van de grote containerterminals in de Rotterdamse haven. Net als andere havenbedrijven speelt RWG een cruciale rol in de bevoorrading en het transport van militaire goederen en materieel.

Ecosysteem Logistiek

Luitenant-generaal Maas is eerder deze week op bezoek geweest bij een van de grootste logistieke dienstverleners binnen Europa, Jan de Rijk Logistics. Zij zijn een partner waar Defensie al een langere samenwerking mee heeft. Er is gesproken over de verdere ontwikkelingen van het Ecosysteem Logistiek, een pool van logistieke dienstverleners die Defensie moet verzekeren van logistieke capaciteiten op het moment dat het nodig is.

De samenwerking met het bedrijfsleven is essentieel voor Defensie om haar taken te kunnen uitvoeren en de veiligheid van Nederland te waarborgen. Door samen te werken met marktpartijen zoals RWG en Jan de Rijk Logistics kan de organisatie in crisissituaties sneller, flexibeler en efficiënter reageren.