Ecosysteem Logistiek

De krijgsmacht moet zich snel kunnen aanpassen aan veranderingen in de wereld. Dit geldt ook voor de logistieke capaciteit. Het standaard in huis hebben van alle logistieke capaciteit die nodig is bij inzet, is niet noodzakelijk en heel kostbaar. Omdat Nederland een sterke logistiek- en transportsector heeft, wil Defensie samenwerken met het bedrijfsleven. En zo elkaar versterken met personeel, materieel en kennis. Dit samenwerkingsverband heet Ecosysteem Logistiek.

Doel ecosysteem

Het doel is om samen te beschikken over logistieke capaciteit waar iedereen gemak van heeft bij inzet, gereed stellen en bedrijfsvoering. Voor Defensie in de vorm van paraatheid en voor alle deelnemers in prestatie- en onderhoudseisen en kosten. Defensie heeft hierin een bijzonder belang: bij veiligheidscrises moet zij de zekerheid hebben dat zij de logistieke capaciteit snel kan aanpassen. Dit blijft vanaf de start van het ecosysteem het belangrijkste doel.

Op een later moment kunnen er doelen bijkomen, zoals ontwikkeling van kennis en vaardigheden, innovatie, duurzaamheid en nieuwe technologie. 

Opzet staat in verkenningsrapport

Tijdens bijeenkomsten in 2019 en 2020 keken Defensie en een aantal civiele bedrijven naar mogelijkheden om het ecosysteem op te bouwen. Het resultaat staat in een verkenningsrapport. Het rapport beschrijft de opzet en werking van het Ecosysteem Logistiek.

Deelname via Europese aanbesteding

De partijen die meededen aan de verkenning, doen niet automatisch mee aan het Ecosysteem Logistiek. En partijen die niet hebben deelgenomen zijn niet uitgesloten om mee te doen. Ook kan de samenstelling van het ecosysteem worden aangepast.

Het Ecosysteem Logistiek is nog in aanbouw, met het ministerie van Defensie als initiatiefnemer. Defensie heeft via een marktconsultatie logistieke deelnemers gevraagd mee te denken met de opdracht. De uitkomsten hiervan zijn te lezen in het rapport Uitkomsten marktconsultatie Ecosysteem Logistiek (PDF, 375 KB). Defensie kiest ook de deelnemers. Dit gebeurt via een Europese aanbesteding, met een selectiefase, offertefase en uiteindelijk de gunning.

Contact Ecosysteem Logistiek

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen. We delen uw gegevens niet met derden en verwijderen uw gegevens uit onze systemen zodra we contact met u op hebben genomen. Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens op de website vindt u via de link in het uitklapmenu hieronder.

Akkoordverklaring(verplicht)