Defensie wil snel meer munitie ter bescherming van het grondgebied

Defensie treft voorbereidingen om versneld meer munitie aan te schaffen. Het gaat om zowel kleinkaliber- als hoogtechnologische munitie voor bijvoorbeeld luchtverdediging. Hiermee wordt de munitievoorraad vergroot. Dat schrijven de bewindspersonen in een brief aan de Tweede Kamer.

Vergroot afbeelding Patriot-luchtverdedingssysteem.
Defensie wil munitie aanschaffen voor onder meer het Patriot-luchtverdedingssysteem.

Door de steun aan Oekraïne en de uitbreiding van de krijgsmacht, is er dringend behoefte aan meer munitie. Niet alleen voor trainingen en vredesmissies, maar ook voor de eventuele verdediging van het Nederlandse grondgebied.

Op de wereldmarkt neemt de vraag naar munitie snel toe door de huidige veiligheidssituatie. De NAVO heeft ook besloten de strategische munitievoorraden te verhogen. Er is daarom nu actie nodig. Om de voorraden aan te vullen, treft Defensie maatregelen op de korte en lange termijn. Allereerst moeten er bijvoorbeeld aanvullende bestellingen worden gedaan binnen bestaande contracten.

Samen bestellen

Op de lange termijn kan de munitievoorraad groeien door intensievere samenwerking met bondgenoten. Nederland wil met NAVO-partners gezamenlijk grote bestellingen plaatsen. Fabrikanten kunnen dan meer productiecapaciteit inkopen en sneller leveren voor een betere prijs. Een voorbeeld van zo’n samenwerking is de bestelling van lichte anti-tankraketten. Het contract voor de aanschaf van deze Very Short Range Anti-Tank (VSRAT)-systemen tekende Nederland medio 2022, samen met 13 NAVO-bondgenoten.

Door schaalvoordelen zijn de eerste raketten een jaar eerder geleverd dan afgesproken. Defensie let bij aankoop van extra munitie op de prijs, de kwaliteit, maar ook op productiezekerheid en leveringszekerheid. In sommige gevallen zal een hogere prijs worden betaald.

Defensie kijkt ook naar de manier waarop de munitie wordt aangeschaft. Zo is er aandacht voor de aanbesteding, voorraadvorming en planning. Door deze processen te herzien biedt Defensie de industrie ook langetermijnperspectief.