Europese ministers willen betere toegang defensie-industrie tot financiering

Een sterke, concurrerende en veerkrachtige defensie-industrie is essentieel voor de Europese veiligheid. Daarvoor is het nodig dat de defensie-industrie voldoende toegang heeft tot kapitaal om te kunnen investeren. De Europese criteria voor duurzame investeringen mogen die toegang niet onnodig belemmeren. Daartoe riepen de Europese defensieministers vandaag op in een gezamenlijke verklaring. Dat deden ze tijdens de Ministeriele Bestuursraad van het Europees Defensie Agentschap (EDA).

Vergroot afbeelding Minister Ollongren met haar Zweedse ambtsgenoot Pål Jonson en de Deense minister van Economische Zaken Troels Lund Poulsen.
De minister met haar Zweedse ambtsgenoot Pål Jonson (links) en de Deense minister van Economische Zaken Troels Lund Poulsen (rechts).

Publieke en private investeerders houden steeds meer rekening met de Environmental, Social and Governance (ESG)-standaarden. Deze criteria vormen de basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Een sterke defensie-industrie is van belang. Het huidige beleid van investeerders is nog niet voldoende aangepast op de nieuwe realiteit. Er is maatschappelijk nu meer waardering voor veiligheid. Aanpassingen in het beleid van investeerders zijn nodig. Die kunnen bijdragen aan verbeterde toegang tot financiering voor de defensie-industrie. 

Steun aan Oekraïne

In Brussel is ook gesproken over de militaire EU-steun aan Oekraïne. Minister Kajsa Ollongren benadrukte dat de aandacht voor dit land niet mag verslappen. Die moet onverminderd worden voortgezet. Het door EU Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell voorgestelde Ukraine Assistance Fund is daar volgens haar een belangrijk onderdeel van. Daarmee is het mogelijk de levering van wapensystemen en munitie aan Oekraïne voort te zetten. Dat geldt ook voor de EU-trainingen voor Oekraïense militairen. 

Opschalen productiecapaciteit

Daarnaast benadrukte de minister de noodzaak om de productiecapaciteit van de Europese defensie-industrie zo snel mogelijk op te schalen. De Act in Support of Ammunition Production trad in juli van dit jaar in werking. Dit EU-instrument ondersteunt bedrijven bij het opschalen van de munitieproductie. Maar er is meer nodig. Ollongren verwelkomde daarom het plan van de Europese Commissie om begin volgend jaar met een Europese Defensie Industrie Strategie te komen. Daarin staan voorstellen om de defensie-industrie verder te versterken.

Snelle interventiecapaciteit EU

Ollongren en andere Defensieministers waren het er in Brussel over eens dat de zogeheten Rapid Deployment Capacity (RDC) in 2025 gereed moet zijn voor inzet. De RDC is een snelle interventiemacht van de EU, paraat om in te grijpen tijdens crisissituaties. Dat geldt bijvoorbeeld voor evacuaties.