Weekoverzicht Defensieoperaties

De laatste 4 militairen die werkten voor de Europese Trainingsmissie in Mali (EUTM) keerden terug naar huis. Daarmee stopt de Nederlandse bijdrage aan de missie. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 25 tot en met 31 oktober 2023.

Vergroot afbeelding Straatbeeld in Mali.
Archieffoto: straatbeeld in Mali.

In Mali werkt nu nog maar 1 Nederlandse militair. Die is voor de missie Minusma toegevoegd aan een Duits contingent in Gao.

Zr.Ms. Vlaardingen

Het NAVO-vlootverband SNMCMG1 intensiveerde de patrouilles op de Oostzee. Dit omdat 2 onderzeese kabels tussen Estland en Zweden zijn beschadigd. Nederland maakt met Zr.Ms. Vlaardingen deel uit van het eskader mijnenjagers.

Midden-Oosten

Vanwege de strijd tussen Israël en de Palestijnse terreurgroep Hamas staan 200 Nederlandse militairen paraat op Cyprus. Vanaf daar kunnen ze snel reageren als de situatie in het Midden-Oosten verder verslechtert.

Ook in Libanon is een Defensieteam aanwezig. Dit uit voorzorg vanwege de oplopende spanningen tussen het noorden van Israël en het zuiden van Libanon. De militairen ondersteunen de Nederlandse ambassade in Beiroet als de veiligheidssituatie in Libanon dit nodig maakt.

11 Nederlandse militairen werken al langer als waarnemer in de grensgebieden tussen Israël en Libanon en Israël en Syrië. Dit doen ze voor de United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO). Zij moesten regelmatig de schuilkelders in vanwege luchtalarm. Ondanks de beperkingen gaan de werkzaamheden zo goed als mogelijk door. Voor UNTSO is nog 1 militair geplaatst op het hoofdkwartier in Jeruzalem.

Een Nederlandse genderadviseur werkt voor de United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil) op het hoofdkwartier in het Libanese Naqoura. Ook hier moest het personeel regelmatig de bunkers in vanwege luchtalarm. Binnen de mogelijkheden gaan de werkzaamheden door.

In Jeruzalem en Ramallah zijn 5 Nederlanders betrokken bij de United States Security Coordinator (USSC). Het gaat om 1 burger en 4 militairen. De missie richt zich op het professionaliseren van de Palestijnse veiligheidssector. USSC probeert bij te dragen aan de levensvatbaarheid van een stabiele Palestijnse staat. De VS coördineren de missie. Alle militairen maken het goed en voeren hun werkzaamheden zo goed als mogelijk uit. Soms hebben ze minder bewegingsvrijheid.

Vergroot afbeelding Oekraïners liggend in het veld tijdens een schietoefening.
Archieffoto van Operatie Interflex: Oekraïense militairen krijgen schietles.

Steun aan Oekraïne

Binnen Operatie Interflex voorzien Nederlandse trainers Oekraïense rekruten in het Verenigd Koninkrijk van een basisopleiding. Dat gebeurt op grote schaal. De Oekraïense militairen krijgen onder meer les in tactiek, schieten, wapenkennis en het omgaan met explosieven. Na de 5 weken durende opleiding vertrekken zij naar het front. Nederland verbond zich afgelopen week voor langere tijd aan de operatie. 

Nederlandse militairen trainen ook Oekraïense eenheden in Duitsland. Dat gebeurt onder de vlag van de Europese trainingsmissie EUMAM. Wapenhandelingen, optreden in verstedelijkt gebied en commandovoering staan hierbij centraal. Defensie levert voor EUMAM ook 2 officieren aan het hoofdkwartier in Brussel. Voor de missie werken verder 6 militairen bij het Special Training Command in het Duitse Strausberg en 1 in het Poolse Zagan. Deze officier werkt bij het Combined Arms Training Command.

Daarnaast levert Nederland enkele militairen voor het hoofdkwartier van de Amerikaans geleide Security Assistance Group Ukraine (SAG-U) en het International Donor Coordination Centre (IDCC) in het Duitse Wiesbaden. Hierbij wordt samengewerkt met vooruitgeschoven logistieke werklocaties in het Poolse Rzeszow, waar ook enkele Nederlandse militairen werken.

Verdediging NAVO-grondgebied

De krijgsmacht stelt schepen, landmachteenheden en vliegtuigen beschikbaar voor de eerste hoofdtaak van Defensie: bondgenootschappelijke verdediging van het NAVO-verdragsgebied. Bekijk het overzicht van de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO.

Lopende operaties buitenland:

 • In Litouwen draagt Nederland sinds 2017 bij aan de vooruitgeschoven aanwezigheid (enhanced Forward Presence) van de NAVO. Nederland levert momenteel 270 tot 300 militairen. De internationale troepenmacht is in het Baltische land om te laten zien dat de NAVO hier paraat staat en om solidair te zijn met de Litouwse bevolking.
 • In Bosnië en Herzegovina levert een compagnie mariniers een bijdrage aan de EU-missie EUFOR Althea. De eenheid heeft meerdere taken: van patrouilles tot crowd and riot control, en als snelle eenheid om ergens in het land steun te verlenen. Verder zijn er oefeningen met de Bosnische krijgsmacht. Ook werken 4 Nederlandse stafofficieren en een inlichtingenteam in het land. Zij leveren een bijdrage aan het hoofdkwartier van EUFOR Althea, om de missie goed aan te sturen.
 • Een ongeveer 40-koppig forensisch opsporingsteam van de marechaussee onderzoekt mogelijke oorlogsmisdrijven in Oekraïne. Dat gebeurt inmiddels voor de vierde keer.
 • Zr.Ms. Tromp vaart voor het NAVO-vlootverband SNMG1. Dit is het meest noordelijke en een van de snelst inzetbare vlootverbanden van de NAVO. SNMG1 is permanent beschikbaar voor opdrachten vanuit het bondgenootschap.
 • Vanuit Erbil werken 3 militairen als adviseur voor de Koerdische strijdkrachten in de strijd tegen ISIS. Aan het hoofdkwartier van de missie (Operation Inherent Resolve) in Koeweit zijn ook 2 Nederlandse stafofficieren toegevoegd. Daarnaast is er 1 gestationeerd in Bagdad. Nederland neemt in Irak verder met 5 militairen deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO (NATO Mission in Iraq). Die is bedoeld om de veiligheidssector te adviseren. Het National Support Element ondersteunt de inzet zowel in Bagdad als in Erbil.
 • In Togo dragen 4 militairen bij aan het Amerikaans geleide trainingsprogramma Global Peace Operations Initiative (GPOI). Het vergroot de capaciteiten van 25 Afrikaanse landen door instructie en training.
 • Militairen van het Fleet Marine Squadron van de Koninklijke Marine vormen de zogenoemde vessel protection detachments. Die beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) en Qatar (Operation Inherent Resolve).

Operaties/acties binnenland:

 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie vernietigde afgelopen week 40 explosieven in het hele land.
 • De bewaking van het luchtruim van Nederland gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging van de hele Benelux wordt gebruikgemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij België.
 • Defensie draagt bij aan de opvang van Oekraïense en Afghaanse vluchtelingen en asielzoekers uit andere landen. Dat gebeurt in Zeist en op Legerplaats Harskamp in Ede.
 • Defensiecomplex Vriezenveen verzorgt opslag en overslag van goederen die wachten op overdracht aan Oekraïne. Dat gebeurt op verzoek van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat.
 • Zo’n 75 Nederlandse militairen ondersteunden de verplaatsing van een Amerikaanse helikopterbrigade.
 • Militaire zoekspecialisten hebben de politie ondersteund bij het doorzoeken van een pand. Dat gebeurde voor een strafrechtelijk onderzoek. Het zogeheten Advanced Seach Team legde diverse verborgen ruimtes bloot. De politie kon zo belangrijke gegevensdragers en documenten in beslag nemen.