Eenheden Explosieven Opruimingsdienst Defensie

Binnen de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is sprake van een duidelijke taakverdeling. Er is een grondgebonden compagnie voor taken op het land. En een maritieme compagnie voor taken op het water. Daarnaast heeft de EOD een kenniscentrum. En geeft het opleidingen aan militairen en burgers.

Vergroot afbeelding Een explosievenruimer van de EOD in het zware bommenpak en de explosievenrobot Telemax staan op het punt een gebouw binnen te gaan om een geïmproviseerd explosief te ruimen tijdens een oefening in IJsland (2016).
Een explosievenruimer van de EOD in het zware bommenpak en de explosievenrobot Telemax.

Grondgebonden compagnie en Maritieme compagnie

De operationele teams van de EOD zijn ondergebracht in de Grondgebonden- en Maritieme compagnie. Teams uit beide compagnieën ruimen alle soorten conventionele (traditionele) explosieven in Nederland en missiegebieden. Geïmproviseerde explosieven op het land worden in Nederland geruimd door de Grondgebonden compagnie.

Als conventionele of geïmproviseerde explosieven zich onder water of aan boord van een schip bevinden is dit een taak van de Maritieme compagnie. Deze werkt nauw samen met de Defensie Duikgroep van de Koninklijke Marine in Den Helder.

De grondgebonden compagnie werkt vanuit Soesterberg, de Maritieme compagnie vanuit Den Helder.

Vergroot afbeelding Een duiker van de Maritieme compagnie controleert tijdens een oefening de kades rond de SS Rotterdam op explosieven (2015).
Een duiker van de Maritieme compagnie controleert tijdens een oefening de kades rond de SS Rotterdam op explosieven (2015).

Kenniscentrum

Het kenniscentrum van de EOD ontwikkelt en verzamelt kennis op het gebied van explosieven en over het opsporen, identificeren en ruimen ervan. Daarnaast is het centrum betrokken bij de aankoop van nieuw EOD-materieel. Het centrum deelt haar kennis over explosieven met instanties binnen en buiten Defensie. Zoals onderzoekscentra, politie en het Nederlands Forensisch Instituut.

EOD-school

Na een startfunctie als militair binnen defensie, kan men zich aanmelden voor een functie bij de EOD. Vervolgens krijgen de explosievenruimers van de EOD allemaal dezelfde basisopleiding. Een opleiding bestaat onder andere uit het ruimen van conventionele en geïmproviseerde explosieven (IED’s) en explosieven met een CBRN-lading (chemisch, biologisch, radiologisch of nucleair). Explosievenruimers van de Maritieme compagnie moeten duiker en duikleider zijn voordat zij aan de opleiding kunnen beginnen.

Daarnaast ontwikkelt en verzorgt de EOD-school opleidingen voor mensen die te maken hebben met munitie en explosievenopruiming. De opleidingen zijn voor de hele krijgsmacht, overheidsorganisaties en bedrijven die behoren tot de belangrijke infrastructuur van Nederland.