Regionale functie 13 Lichte Brigade bij calamiteiten

Bij crisissituaties in Nederland zijn de 3 gevechtsbrigades van de landmacht het eerste aanspreekpunt voor civiele instanties. De brigades vervullen bij binnenlandse crisisbeheersing de functie van Regionaal Militair Commandant voor hun gebied. De brigade zet bijvoorbeeld militairen en materieel in. Of coördineert de hulpverlening.

Gebiedsverdeling en veiligheidsregio's

  • RMC Noord - 43 Gemechaniseerde Brigade (Havelte): de veiligheidsregio’s bevinden zich in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Utrecht en de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek (NH).
  • RMC West / Midden - 11 Luchtmobiele Brigade (Schaarsbergen): de veiligheidsregio’s bevinden zich in Gelderland, Noord-Holland (met uitzondering van de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek), Zuid-Holland (met uitzondering van de veiligheidsregio's Rotterdam- Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid).
  • RMC Zuid - 13 Lichte Brigade (Oirschot): de veiligheidsregio’s bevinden zich in Noord-Brabant, Zeeland, Limburg en de veiligheidsregio's Rotterdam- Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid.

Ondersteunen maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties vragen geregeld of de landmacht activiteiten wil ondersteunen. De brigades zijn in hun gezagsgebied het eerste aanspreekpunt voor zulke vragen. Het is niet de belangrijkste taak van de landmacht. Daarom beoordelen de brigades of de inspanning opweegt tegen het maatschappelijk belang.