Vieren door verdedigen

Organisatie

Beste collega’s,
Deze week herdenkt Nederland haar oorlogsslachtoffers en vieren we de bevrijding. Al bijna 80 jaar staan we samen in mei door het hele land stil bij de de waarde van vrijheid en bij de missie die alle gevallen mannen en vrouwen aan ons hebben doorgegeven: dit nooit meer.

Vergroot afbeelding Commandant der Strijdkrachten in gesprek met jongeren in een bos.
CDS bezoekt jongeren tijdens de Maatschappelijke Diensttijd.

Ik ben trots op de inzet die jullie hiervoor leveren en hebben geleverd. Daarom heb ik alle medewerkers half april een kaart gestuurd. Een kaart waarin ik aangeef dat er meer mensen nodig zijn zoals jullie. Want we kunnen alleen samen onze vrijheid vieren, als we samen onze vrijheid verdedigen.

Voorbereid op het onverwachte

Deze maand is voor mij dan ook een moment om niet alleen naar het verleden te kijken, maar ook naar de toekomst en naar wat nodig is om te behouden waar zo hard voor is gevochten. En waar velen nog steeds hard voor vechten. Over de hele wereld vinden we brandhaarden en door de voortdurende dreiging vanuit Rusland zijn de zorgen om oorlog bij Nederlanders fors toegenomen. Die zorgen zijn terecht.

Niets wijst erop dat Poetin stopt met oorlog voeren als hij van Oekraïne zou winnen. En hij is niet de enige die de veiligheid binnen de EU en de eenheid binnen de NAVO wil ondermijnen. We moeten voorbereid zijn op het onverwachte. Dat vraagt iets van Nederland. Dat vraagt iets van ons. Defensie krijgt daarom structureel meer geld voor materieel en vooral ook voor onze mensen. Want jullie vormen het fundament van onze organisatie en om goed het werk te kunnen doen, moet de basis op orde zijn. Helaas is dat nog niet overal het geval.

Naar elkaar blijven luisteren

Mijn vraag aan jullie om mee te bouwen aan een sterke Defensieorganisatie, werd daardoor ook soms beantwoord door medewerkers met twijfels bij deze ambassadeursfunctie. Dat raakt mij, want ik begrijp hun zorgen. Ik zie ook dat we binnen de organisatie nog tegen teveel barrières aanlopen.

Juist nu de wereld meer van ons vraagt, moeten processen en procedures ons niet beperken maar de wensen, potentie en belangen van onze mensen waarmaken. Daarvoor is het belangrijk dat we ons flexibel opstellen, interne blokkades doorbreken en naar elkaar blijven luisteren. Vooral wanneer mensen aangeven wat ze nodig hebben. Want geven we daar geen gehoor aan, dan verliezen we betrokken collega’s met kennis en ervaring. Dat moeten we voorkomen, want diezelfde betrokkenheid hebben we nodig bij de transformatie van onze krijgsmacht. Collega’s behouden, is daarmee net zo belangrijk als nieuwe mensen aantrekken.

We gaan van een door bezuinigingen getarte organisatie, naar één waar veel in wordt geïnvesteerd . Maar om alle plannen uit te voeren, hebben we veel personeel nodig. Juist ook de mensen die hier jarenlang met trots en toewijding hebben gewerkt toen er van alles te weinig was. Juist de mensen die langer kunnen en willen werken. Zij leiden mensen op, geven tradities door en zorgen ervoor dat nieuwe medewerkers een goede start maken. Ik zie dat en ik waardeer dat. Zij zijn onmisbaar in onze organisatie en dus ook onmisbaar bij het vieren en verdedigen van bijna 80 jaar vrijheid in ons land.

Generaal Onno Eichelsheim
Commandant der Strijdkrachten